شهید آوینی

امضا قرارداد فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیش از 100 كشور دنیا

رئیس‎ سازمان فـرهنـگ‎ و ارتبـاطات‎ اسلامی‎ كشورمان‎‎‎ گفت‎ : این سازمان بـا بیـش‎ از صد كشور دنیا قرارداد فرهنگی‎ امضا كرده‎ است‎محمود محمدی‎‎ عراقی‎ بااشاره‎‎‎ به برنامه های سازمان‎ فرهنگ‎ و ارتباطات‎ اسلامی‎ در خصوص‎ گفت‎‎ و گوی‎ تمدنها افـزود : بـا اقـدامـات انجام‎ شده‎‎ چهارمین‎ دوره گفت‎ و گوی‎ تمدنها همراه‎ با كلیسا" ي‎ارتودوكس‎ " در اردیبهشت‎ سال‎ 83 در مسكو برگزار می‎ شود.وی‎ با اشاره‎‎ به حضور طلاب‎ غیرایـرانی‎ در حوزه‎‎ علمیه قم‎ , گفت‎ : این‎‎ عناصر جـوان و كارآمد می‎‎توانند نقش‎ بسیار مهمی در تبادل‎ فرهنگی‎ وترویج‎ اسلام‎ در میان‎ كشورهای‎ دنیا ایفا كنند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo