شهید آوینی

بررسی ادبیات مقاومت فلسطین

در نشست سالیانه انجمن داستان و رمان دمشق ، رمان نویسی مقاومت در سوریه و فلسطین بحث و بررسی می شود.روزنامه الوطن ضمن اعلام این خبر نوشت : در این نشست ، طی 2روز و 4جلسه ، 16موضوع در خصوص رمان نویسی مقاومت مورد بحث قرار می گیرد. بر پایه این گزارش ، رشاد ابوشاور رمان نویس فلسطینی در اولین نشست این انجمن گفت : شرایط دشوار زندگی در فلسطین اشغالی و شتات (خارج از فلسطین) تاثیر بسیاری بر مردم فلسطین وارد آورده و این نسل ، نسل مصیبت دیده ای است.دكتر قضمانی ، دیگر سخنران این نشست درباره این گونه رمان نویسی خاطرنشان كرد: در رمان های مقاومت ، علت و علل درگیری ها و كشمكش چند وجهی است و قهرمان رمان ، تنها یك نفر نیست.الوطن نوشت : یوسف جادالحق ، رمان نویس نیز درباره 20رمانی كه درباره فلسطین و مقاومت نوشته است ، سخنرانی كرد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo