شهید آوینی

 

70ترجمه از مولانا به زبان‌‏های اروپایی

احمد مسجدجامعی در همایش آموزه‌‏های مولانا برای انسان معاصر گفت: بدون تردید منظومه فرهنگی ایران بخشی فراموش نشدنی و غیرقابل انكار از فرهنگ بشری است.مسجد جامعی با ابراز امیدواری از این‌‏كه بتوانیم به درستی از این همه معنا و فضیلت و عشق و هنر استفاده كنیم، تصریح كرد: امروز در جهان آثار مولانا شناخته شده است. به عنوان نمونه تنها درسال 2000 بیش از 70 ترجمه از مولانا به زبان‌‏های اروپایی عرضه شده كه این اوج ترجمه از آثار مولانا به سایر زبان‌‏ها است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo