شهید آوینی

در همایش آموزه های مولانا برای انسان معاصر عنوان شد
" مولانا " پاسخی به نیاز جهان امروز است

استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس در « همایش آموزه های مولانا برای انسان معاصر » شمول گرایی را یکی از راه حلهای گریز از بحران حصرگرایی و نسبی گرایی در جهان معاصر دانست

 دکتر محمود صدری در این همایش  گفت : مولانا آنقدر در دنیا طرفدار دارد که حتی بعضی از خواننده های آمریکا اشعار او را می خوانند و می توان گفت از ظن خود یار او می شوند . همه جهان ، عا رف و عامی به مولانا توجه دارند ، به طوری که می بینیم یکی از نویسندگان معاصر کتاب خود را با سرفصل « تب مولانا » آغاز می کند.
وی افزود : یکی از موجبات خوشحالی من این است که بازبان فارسی آشنا هستم . فهم شعر به وسیله ترجمه چندان میسر نمی شود و باید گفت بین شعر و لمس واقعی آن حجاب زبان وجود دارد . متاسفانه ترجمه آثار مولانا در دنیاچندان خوب صورت نگرفته است، گاهی دقت است اما ظرافت نیست و گاهی ظرافت است و دقت نیست. 
وی تصریح کرد: بنده سعی کرده ام که علت به روز بودن مولانا را کشف کنم . در سال 2001  مولانا پرفروش ترین شاعر در آمریکا بود .  به راستی، علت  این فروش و توجه به مولانا در کشورهای دیگر چیست؟ یکی از رازهای مولانا این است که آنچه را که جهان فعلی به آن نیاز دارد در آثارش  یافت می شود.
صدری در ادامه سخنانش با اشاره به تفکر جهان سنتی و جهان امروز گفت: تفکر جهان سنتی همواره تفکر انحصارگرایانه بوده است. 700 و حتی  100  سال پیش اکثر مومنین جهان  صلاح و رستگاری را منحصربه  خود می دانستند، در حالی که در دنیای امروزبا پیشرفت تمدن و فرهنگ و آمدن تجدد به جای حصرگرایی، تکثر گرایی به وجود آمده است.
وی افزود: تکثر گرایی در زمینه اعتقادات مانند یک دایره است ، که حقیقت در مرکز آن قرار دارد و مومنین ادیان مختلف  در محیط های آن قرار گرفته و هرکدام حقیقت را از زاویه حضور خود می بینند . در این دایره هیچ اعتقادی را بر اعتقاد دیگر برتری نیست.اگر چه این نوع اندیشه هنجار جهان امروز است، اما مشکلات خاص خود را دارد . مشکلی که جهان معاصر با آن روبرو ست، این است که از یک طرف نمی تواند به  انحصار گرایی دنیای سنتی برگردد و از سوی دیگر،  نمی تواند نسبی نگری رادیکال را تحمل کند.
وی درباره راه حل بیرون رفتن از این وضعیت گفت:  یکی از راه  حلها ی رهایی از این بن بست چیزی است که در گفت و گوی بین مذاهب به آن " شمول گرایی "  می گویند.  دراین دیدگاه ،  شخص می تواند اعتقادات خود را داشته باشد و در عین حال برای دیگر اعتقادات نیز احترام قائل باشد . مولانا این راه حل را 700 سال پیش در آثار خود آورده و بر آن تکیه کرده و  به این نوع تفکر گرایش دارد . مومنین و معتقدین ادیان مختلف می توانند از دیدگاه مولوی به دین و مذهب خود باقی بمانند و با یکدیگر ستیز نداشته باشند و با دیگران یک رابطه انسانی داشته باشند . 

مولانا سفیر دوستی میان تمدن غرب و تمدن اسلامی است
فیلم سخنرانی کوتاه دکتر سید حسین نصر استاد دانشگاه جورج واشنگتن که به مناسبت سالروز درگذشت مولانا در ترکیه به سر می برد صبح امروز در همایش «آموزه های مولانا برای انسان معاصر » پخش شد .

وی گفت : می دانم که به مناسبت سالروز درگذشت مولانا این روزها همایشی در ایران برگزار می شود .  برگزار کنندگان این همایش از من نیز خواسته اند که سخنانی درباره مولانا عرض کنم . 

وی افزود : البته مولانا بزرگتر از آن است که بشود در این زمان کوتاه سخنی درباره وی گفت . « مثنوی »  او اقیانوسی از معرفت و عرفان است که هر چه انسان در آن شناور شود به قعر آن خواهد رسید نه به ساحلی دیگر . امکان احاطه بر « مثنوی » وجود ندارد ، زیرا احاطه به محیط و حدود بستگی دارد و « مثنوی » حدی ندارد .

دکتر نصر ادامه داد : دیوان شمس مولانا ضربان عشق الهی است و در آن عروض جدیدی در شعر فارسی عرضه شده است . دیوان شمس از نظر عروض و قافیه هیچ همتایی در زبان فارسی ندارد . « فیه مافیه» او گفت و گوی مستقیم با مرشدی بزرگ است که از حیات معنوی سخن می گوید . « رباعیات»  وی  در ادامه سنت رباعی گویی ابوسعید ابوالخیر است . « مجالس سبعه» مولانا مسائل عمیق عرفانی را دربر دارد .

وی اضافه کرد : اتفاقی نیست که روح پرفتوح مولانا که همیشه با هنر و زیبایی عجین بوده منشاء سنتهای موسیقی شده است . سنتهای موسیقی متاثر از مولانا به شکل مولوی خوانی در ترکیه و ایران و حتی « سند» وجود دارد . از روح پرفتوح او است که « سماع » طریقه مولویه اززیباترین سماعیات تصوف به شمار می رود . از برکت وجود مولانا است که طریقه مولویه - که به وسیله پسرش در آناطولی آن زمان به وجود آمده است - در سراسر عثمانی و جزایر مدیترانه گسترش یافته است . 

استاد دانشگاه جورج واشنگتن در پایان سخنان کوتاه خود گفت : در این سالها که میان اسلام و غرب حالت ستیز به وجود آمده ، ندای مولوی که ندای همدلی و همبستگی است رهگشا است  و مولانا به عنوان سفیر دوستی میان تمدن غرب و اسلام برگزیده شده است .  پیام او که به زبان فارسی نوشته شده تا زمانی که زبان فارسی پا برجاست باقی می ماند . باشد که این بزرگداشت جوانان را متوجه آثار مولانا کرده و لحظه ای دل آنان را به شنیدن ناله نی باز کند .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo