شهید آوینی


انتخاب یك اندیشمند مسلمان در فهرست برجسته ترین شخصیت های جهان

 

رای اولین بار یك شخصیت مسلمان و عرب از سوی بزرگترین مجله سوئیس به عنوان برجسته ترین شخصیت جهان انتخاب شد. به گزارش روزنامه الوطن ، طارق رمضان ، اندیشمند مسلمان از سوی مجله لبدو - كه بزرگترین مجله فرانسه زبان سوئیس به شمار می رود در فهرست 80 شخصیت برجسته جهان برگزیده شد. بر پایه این گزارش ، این 80 شخصیت از عرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و دینی انتخاب شده اند كه نام رمضان در راس فهرست برگزیدگان عرصه دینی قرار دارد. الوطن نوشت : در كنار نام رمضان ، اسامی كسانی چون كشیش ژان كلود پازیه ، 53 ساله و موسس جایگاه گفتگوی تمدنها ، آلفرد دوناس 71 ساله رئیس اتحادیه طوایف یهودی سوئیس و گابریل مون مولان 43 ساله رئیس انتشارات آثار مذهبی پروتستان به چشم می خورد. این گزارش می افزاید: طارق سعید رمضان در سال 1962 میلادی در سوئیس متولد شد. وی فرزند دكتر سعید رمضان ، یكی از رهبران گروههای اسلامی اروپاست.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo