شهید آوینی

انتشار «موسیقی جهان اسلام » در ایران

مركز موسیقی حوزه هنری، آثاری را در زمره موسیقی جهان اسلام منتشر می كند." رضا مهدوی " ضمن بیان این مطلب افزود: در این سلسله كار كه گام های اولش را برداشته ایم، 4 ساعت همخوانی به زبان های فارسی وعربی به صورت خالص و بدون هیچ گونه تغییری جمع آوری شده است.وی ادامه داد: سرپرستی این گروه تواشیح را " احمد لیائی" به عهده داردكه گروه " قدر" را از سال 1360 تاسیس كرده است. در این آلبوم روایات و آیاتی انتخاب شده اند كه همه پسند هستند و برای شیعه و سنی قابل احترام است. وی در پایان خاطرنشان كرد: این آلبوم به صورت نوار كاست و CD منتشر خواهد شد و مراحل ضبط آن به پایان رسیده است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo