شهید آوینی

طرح محدودیت حجاب درفرانسه

دولت فرانسه در نظر دارد لایحه ای را به تصویب برساند كه استفاده از حجاب را محدود می كند.در صورتی كه این لایحه به قانون تبدیل شود زنان و دختران مسلمان عملا با ممنوعیت استفاده از حجاب در تعدادی از موسسات و سازمان های دولتی مواجه خواهند شد.ژان پیر رافارین، نخست وزیر فرانسه، با اعلام تدوین این لایحه، گفت كه لایحه موسوم به حفظ ارزش های لائیك در فرانسه در صدد است تا از به نمایش در آمدن نمادهای دینی در مدارس، ادارات و بیمارستان ها جلوگیری به عمل آورد.به گفته وی، هدف اصلی از تصویب این قانون حمایت از زنان در برابر "فشارهای و محدودیت های ناشی از بنیادگرایی" است.اخیرا، استفاده زنان از روسری به عنوان یك پوشش مذهبی به موضوعی بحث برانگیز در فرانسه مبدل شده است.قانون اساسی فرانسه بر حفظ ماهیت غیر مذهبی دولت تاكید دارد.در فرانسه حدود پنج میلیون مسلمان زندگی می كنند و تاكنون تعدادی دختر و زن مسلمان به دلیل اصرار بر استفاده از حجاب از مدارس اخراج شده یا نتوانسته اند برخی شغل های مورد علاقه خود را به دست آورند.ژاك شیراك، رییس جمهوری فرانسه، هیاتی را مامور بررسی این موضوع كرده و قرار است گزارش این هیات ماه آینده انتشار یابد.
 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo