شهید آوینی

 

نماز عید سعید فطر

تهـران‎ ـ نمـاز عیـد سـعیـد فــطر فــردا (چهارشنبه‎) در مصلاهـای‎ ســراســر ایــران‎ اقامه‎ می‎ شود . ستاد برگزاری‎ مراسم‎‎ عید سعیـد فـطر اعـلام كرد, نماز عید ساعت‎ 8 و 30 دقیقه‎ فردا در مصلای‎ امام‎ خمینی‎ تهران‎ به‎ امـامـت‎ رهـبـر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎‎ اقامه‎ می شود.


در بـسیـاری‎ از كشـورهــا امروز عید سعید فطر است‎. در عربستان‎‎ , امارات‎ عربی‎ متحده‎ , عمان , كویت‎ , یمن‎‎ , سودان , مصـر , الجـزایـر , تونس‎ , افغانستان‎‎ ,اندونز,ی‎‎ مالز, ی ژاپن ,بلژیك‎ , بـوسنـی‎‎, صـربـستـان‎ , آلبـانـی ,كرواسی‎, مقدونیه‎‎ امروز عید فطر اعلام‎ شده است‎. روسیه‎, تاجیكستان‎‎, ازبكستان و كشـورهـای‎ مشترك‎ المنافع‎ هم‎‎ امروز را عید فطر اعـلام كردند. در پاكستان‎ و برخی‎‎ كشورهای‎ افریقـایـی از جمله‎‎ گامبیا , گینه , فـردا را روز عـیـد سعید فطر اعلام‎ كردند. وزارت‎ اوقاف‎ و امور اسلامی‎ عراق‎ نیز فردا چهارشنبه‎ را عید سعید فطر اعلام‎ كرد.

منبع: www.irib.ir

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo