شهید آوینی

آمریكا شبكه‎‎ عربی‎‎ جدید راه اندازی‎ میكند

وزیر دفاع آمریكا اعلام‎ كرد: به‎ زودی‎ یك‎ شبكه‎‎ عرب‎ زبان‎‎ به عنوان حـامی‎ و سخنگوی‎‎ آمریكا راه‎ اندازی می‎ شود. به‎‎ گزارش‎ تلویـزیـون‎ الجـزیـره, دونـالـد رامسفلد در دیدار با جمعی‎ از كـارمنـدان‎ وزارت‎ دفاع آمریكا از شبكه‎‎ های‎ الجزیره و العربیه‎‎‎‎ به شدت‎ انتقاد و شبكه الجزیره را به‎ طرفداری‎‎ ازصدام‎ رئیس‎ جمهوری سابق‎‎ عراق متهم‎ كرد. وی‎ گفت‎:درماه‎‎‎ آینده یك‎ ایستگاه تلویزیونی‎ عربی‎ برای‎‎ مقابله‎‎‎ باشبكه های تحریك‎ كننده افكار بر ضد آمریكا راه‎ اندازی‎ خواهد شد. 
 

منبع : واحد مرکزی خبر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo