شهید آوینی

تدوین دایرة المعارف جغرافیای اسطوره ای، حماسی و تاریخی ایران

پس از تدوین فرهنگ اعلام جغرافیای اسطوره ای، حماسی و تاریخی ایران كه به صورت لوح فشرده در دسترس علاقه مندان است، پژوهشكده زبان و گویش، دایرة المعارف جغرافیای اسطوره ای، حماسی و تاریخی ایران را به همت جمعی از زبانشناسان، اسطوره شناسان، كارشناسان فرهنگ و زبان های باستان و نیز متخصصان جغرافیای تاریخی تدوین خواهد كرد. دكتر «سعید عریان» كه فرهنگ جغرافیای اسطوره ای به وسیله او تدوین شده است، مسئول دایرة المعارف جغرافیای اسطوره نیز هست. سرپرست پژوهشكده زبان و گویش، درباره زمان شروع تدوین دایرة المعارف به «میراث خبر» گفت: «از سال آینده كار تدوین این دایرة المعارف شروع خواهد شد و پیش بینی كرده ایم كه این دایرة المعارف حدودا در سه هزار مدخل و 4500 صفحه تدوین شود كه احتمالا در سه مجلد چاپ خواهد شد.» وی درباره هدف از تدوین این دایرة المعارف، گفت: «این دایرة المعارف می تواند مرجعی موثق و قابل اطمینانی در دسترس پژوهشگران و كارشناسان باشد و تاكنون مرجعی در این زمینه در ایران وجود نداشته است.» منابع این دایرة المعارف تمام منابع ایران در پیش از اسلام مثل اوستا، متون پهلوی، كتیبه ها و سكه ها خواهد بود و در پس از اسلام، مهم ترین و معتبرترین كتاب ها از سده سوم ه.ق تا كنون.كارشناسان و پژوهشگرانی كه قرار است در تدوین دایرة المعارف جغرافیای اسطوره ای شركت داشته باشند، از تمام منابع دست اول استفاده خواهند كرد.

منبع : خبرگزاری میراث فرهنگی

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo