شهید آوینی
 
اجرای طرح " نهضت قرآن آموزی" درایران

دكتر رضا پرتوی زاده مسوول دبیرخانه اجرایی نهضت قرآن آموزی گفت: به منظور ساماندهی امور نهادهای آموزش قرآن بزودی طرح نهضت قرآن آموزی اجرا می شود. به گزارش ستاد خبری یازدهمین نمایشگاه قرآن كریم  پرتوی زاده كه در نشست تشكلهای موفق قرآنی سخن می گفت با اشاره به اهداف این نهضت گفت: نهضت قرآن آموزی به منظور هماهنگی ومنسجم كردن نهادهای آموزش قرآن كریم برگزاری دوره های تربیت معلم و مدرس اجرا می شود.وی افزود : با اجرای این طرح كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ،  ضمن برگزاری كلاسهای آموزش عمومی قرآن كریم روخوانی تجوید وتجوید نماز ، گسترش فرهنگ قرآنی وتوجه به مفاهیم قرآنی سازماندهی می شود. پرتوی زاده با بیان اینكه نهضت قرآن آموزی به زودی برای اجرای این طرح فراخوان عمومی خواهد داد افزود: این فراخوان برای دعوت از عموم نهادهای قرآنی برای تبادل  امكانات آموزشی قرآن اجرا می شود.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo