شهید آوینی

در نيمه اول سال 83
همايش فرهنگي " از قدر تا عاشورا " برگزار مي شود
در نيمه اول سال 83 ، همايش فرهنگي ، ادبي " از قدر تا عاشورا " ويژه دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور برگزار مي شود.

رضا اسماعيلي ، از مسئولان دفتر امور فرهنگي ، اجتماعي وزارت بهداشت و آموزش پزشکي در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : برگزاري اين همايش ، به طور مستقيم ، بر عهده يکي از دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور خواهد بود و فعلا در مرحله طرح قرار دارد.
وي افزود : در اين که اين همايش اهداف فرهنگي را دنبال مي کند ، ترديدي نيست اما در اين که موضوع همايش ادبيات يا هنر باشد و يا همه رشته هاي ادبي و هنري در آن گنجانده شود يا نه ، هنوز توافق خاصي صورت نگرفته است.

اسماعيلي از تشکيل جلسه اي ويژه در همين ارتباط ، روز سه شنبه ، بيست و هفتم آبان ماه در دفتر فرهنگي وزارت بهداشت خبر داد و گفت : در اين جلسه از عده اي از هنرمندان ، شاعران و کارشناسان فرهنگي براي مشاوره با مسئولان برگزاري همايش دعوت شده است.
وي طيف دانشجويان ، به ويژه دانشجويان علوم پزشکي کشور را متدين و داراي دغدغه هاي ملي و فرهنگي خواند و گفت : در اجراي برنامه هاي فرهنگي و آئيني در سال هاي گذشته ، همواره متوجه اين نکته شده ايم که اين طيف ، نسبت به حوزه دين و فرهنگ ، داراي حساسيت است و بحمدالله  در عرصه عمل نيز تجربه هايي خلاق از خود نشان داده است. 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo