شهید آوینی

نمایشگاه قرآن سراسری شد

همزمان با آغاز دهه دوم برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و در پی استقبال گسترده مردم کشورمان ، نمایشگاه قرآن کریم همزمان با تهران در 58 شهر و استان در سراسر کشور نیز بر پا می شود .

به نقل از ستاد خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ، مسئولان نمایشگاه قرآن ، علت گسترش دامنه برپایی نمایشگاههای قرآنی در سراسر کشور را استقبال بی سابقه مردم در نقاط مختلف کشور عنوان کرده اند .
لازم به ذکر است هم اکنون نمایشگاه قرآن علاوه بر 25 مرکز استان در 23 شهر دیگر کشورمان نیز برپا شده است .
گفتنی است همزمان بابرپایی یازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در 9 شهر استان فارس نیز نمایشگاه قرآن برپا شده است .
طبق این گزارش علاوه بر آن در شهرهای استان های یزد و بوشهر مجموعا 14 نمایشگاه قرآن بر پا شده است .
گفتنی است بیش از 10 شهر در استان های هرمزگان ، خوزستان و لرستان نیز اقدام به برپایی نمایشگاه قرآن کرده اند .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo