شهید آوینی

برای نخستین بار در بخش دانشجویی
نشریات برگزیده قرآنی معرفی می شوند
نخستین دوره معرفی نشریات برگزیده قرآنی مطبوعات دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور همزمان با یازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران برگزار می شود .

 به نقل از ستاد خبری یازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ، هدف از برگزاری و معرفی نشریات برگزیده قرآنی ، گسترش و نشر معارف  قرآن کریم و بهره مند ساختن جامعه از اندیشه ها و آثار قلمی و هنری دانشجویان در حوزه مسایل و مباحث قرآنی است .
همه  نشریات قرآنی دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در همه مقاطع تحصیلی در این برنامه شرکت داده می شوند .
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها ، درباره شرایط نشریات قرآنی  برای شرکت در این دوره اعلام کرد، علاوه بر قدردانی از همه نشریات دانشجویی شرکت کننده در این برنامه ، دربخش نشریات برگزیده قرآنی ، نشریات نخست تا پنجم معرفی و جوایزی به دست اندرکاران این نشریات اهدا می شود .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo