شهید آوینی

نخستین نماز جمعه تهران در مصلی

اولین نماز جمعه در مصلای امام خمینی تهران، روز 23 آبان ماه جاری، مصادف با 19 ماه مبارك رمضان، روز ضربت خوردن امیرالمؤمنین علی(ع) اقامه خواهد شد.«همشهری» به نقل از روابط عمومی مصلای امام خمینی(ره) نوشت: نماز جمعه تهران در صحن بزرگ مركزی و فضاهای احداث شده اطراف این صحن بزرگ اقامه خواهد شد. از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب تاكنون، نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار شده است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo