شهید آوینی
 
الازهر به پخش برنامه تلویزیونی مبادرت می ورزد

دانشگاه الازهر مصر برای اینكه غرب اسلام را درست بشناسد به پخش برنامه های تلویزیونی دست می زند. رئیس این دانشگاه در صحبت با خبرنگار روزنامه الاهرام گفت كه هدف از این كانال تلویزیونی كه برنامه هایش را از ماهواره پخش خواهد كرد صدرو پیام واقعی و صلح جویانه اسلام به جهانیان است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo