شهید آوینی
 
گزارش جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی
شوراي‎‎ عالي‎ انقلاب فرهنگی اولین گزارش کلان علم و فناوری کشور را بررسی کرد .

در جلسه شامگاه دیشب این شورا که به ریاست "سید محمد خاتمی" رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، پس از قرائت گزارش کلان وضعیت علم و فناوری کشور که برای اولین بار توسط هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی این شورا تهیه شده است، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد جنبه های مختلف این گزارش به بحث و تبادل نظر پرداختند که با توجه به ابعاد گسترده آن ادامه بحث و بررسی به جلسه آینده این شورا موکول شد .
شایان ذکر است در صورت تایید و تصویب این گزارش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ترجمه آن به عنوان سند ملی در زمینه علم و فناوری کشور در اختیار نهادهای بین المللی از جمله کمیسیون یونسکو قرار خواهد گرفت .

همچنین در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد دکتر "جعفر توفیقی" وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب‎ آقایان‎‎‎ "سیدابوالفضل‎ علوي‎"‎، "عبدالحسین طاهری" و "حسن دقیق"‎ به‎‎ ترتیب‎ به عنوان‎ روساي‎‎‎ دانشگاههای تربیت‎ معلم‎‎ سبزوار، علوم كشاورزی و منابع‎ طبیعي‎ گرگان‎‎ و  دانشگاه كاشان به‎ تصویب‎ رسید .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo