شهید آوینی

3‌هزار مدرسه دینی طالبان در پاكستان

رادیو دولتی «كابل» اعلام كرد: سه هزار مدرسه دینی متعلق به گروه‌هاى مذهبی طرفدار طالبان، در ایالت مرزى بلوچستان پاكستان، فعال هستند كه موجب نگرانی‌هاى امنیتی در افغانستان شده است.به گزارش ایرنا، این رادیو افزود: این نگرانی به طور عمده به دلیل پشتیبانی این مدارس از شبه‌نظامیان طالبان و آموزش موضوعات غیردینی خاص حاصل شده است .این منبع افزود: تنها «جمعیت علماى پاكستان» كه از گذشته رابطه تنگاتنگی با طالبان داشته‌اند، سه هزار مدرسه دینی در ایالت بلوچستان پاكستان دارد.جمعیت علماى پاكستان از جمله اعضاى «مجلس متحده عمل» پاكستان متشكل از شش گروه مذهبی است كه به طور مشترك اكثریت پست‌هاى دولتهاى دو ایالت سرحد و بلوچستان این كشور را در اختیار دارند.رادیو كابل افزود: نگرانی‌هاى امنیتی از این طریق قابل درك است، زیرا اكثر قریب به اتفاق اعضاى طالبان از جمله ملا محمد عمر ـ رهبر این گروه ـ در این مدارس درس خوانده‌اند.این رادیو با‌ بیان اینكه هم‌اكنون حدود یك میلیون نفر جوان در این مدارس در حال آموزش هستند، افزود : آموزش علوم دینی و قرآن موجب نگرانی نیست، زیرا این علوم و آموزش قرآن عظیم‌الشان، سنتی پسندیده در افغانستان است، اما آنچه دلهره و نگرانی می‌آورد، بینش افراطی‌گرى، دعوت به جهاد مقدس علیه دولت و ملت افغانستان و آموزش كاربرد بمب و اسلحه است . رادیو دولتی افغانستان در پایان گفت: این نگرانی در حالی اوج می‌گیرد كه مقام‌هاى دولتی پاكستان حق هیچ‌گونه دخالتی را در امور این مدارس ندارند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo