شهید آوینی

شهادت شکارچی تانکها
 امروز سالگرد شهادت جلیل خوئینی از رزمندگان سلحشور خطه زنجان است.

جلیل خوئینی در سال ( 1339 )  در روستای کهناب زنجان ودر خانه مردی کشاورز و زحمت کش به دنیا آمد. او سالهای کودکی و اول  تا سوم دبستان را در روستای  زادگاهش سپری کرد و در سال  (1348) همراه خانواده به شهر زنجان آمد و دو سال اخر دبستان را در مدرسه ابتدایی معلم به پایان رساند. سپس وارد مدرسه راهنمایی شهید حسن آیت شده ودوران راهنمایی راسپری نمود. 

با طلوع سپیده بیداری از افق ایران زمین سکوت سنگین سالهای طغیان طاغوت در هم شکست. پنجره های آزادی و ایمان به روی شهر ظلمانی گشوده شد وهراس ازکوچه های شهر پای درگریز نهاد. مردم که از ظلم ظالمان به ستوه آمده بودند  دست بیعت به امام رحمت و هدایت دادند  تاجرعه های زلال استقلال آزادی وسربلندی را بنوشند. جلیل  که آوای بیداری وآگاهی در گوش جانش طنین انداز گشته بود به رود خروشان امت پیوست وبارها در مصاف با سپاهیان ظلمت مجروح گشت. ولی هرگز از نیمه راه باز نگشت واز مقصد ومقصود باز نماند.
با شکل گیری سپاه اوبه آنهاپیوست وپس از طی دوره های  اموزشی عازم  کردستان  شد. خطه ای که  در آتش و خون غلطیده بود ودرالتهاب فتنه و خیانت می سوخت. اویکیبار درجریان درگیری به همراه یاران همرزمش در حلقه محاصره دشمن افتاده ولی پس از نبردی چند توسط هلی کوپتری ازهوانیروز رهایی یافت.
شهید خوئینی پس ازبازگشت ازکردستان مد تی به تهران اعزام شد واین بارپس از مراجعت عازم جبهه جنوب گردید واین زمانی بود که شهرها یکی  پس از دیگری در کام  تجاوز فرو می رفت و خرمشهر در آستانه سقوط قرار داشت. او که  با سلاح آرپی جی کار می کرد موفق به شکارسه تانک و انفجار انبار مهمات  دشمن  می شود .

سرانجام روزسپید(7/8/59) از راه می رسد واو درخرمشهربه وقت شکارتانکها از ناحیه سر مورد اصابت  دشمن قرار گرفته  وبه شهادت می رسد .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo