شهید آوینی

 

برگزاری نخستین جشنواره چهره های آسمانی در تهران

نخستین  جشنواره  چهره های  آسمانی  به  منظور رشد و تحول  كودكان  در میدان های  اجتماعی  در تهران  برگزار شد.این  جشنواره  در راستای  طرح  شهردار محله  در سه  كارگاه  نقاشی ، خلاقیت  و بازیافت  برگزار شد.عیسی  جمالی  معاون  فرهنگی  و اجتماعی  شهرداری  منطقه  10تهران  دیروز  در گفت  وگو با ایرنا، هدف  از برگزاری  این  جشنواره  را بهره گیری  ازخلاقیت های  كودكان  و استفاده  از توانایی های  بالقوه  منطقه  برشمرد و توضیح  داد: طرح  بازیافت  در ابتدا باید از سنین  پائین  شروع  شود و به  همین  منظور با بهره گیری  از خلاقیت های  شهرداران  محله ، بازیافت  به  كودكان  آموزش  داده  شد.وی  اظهارداشت : شهردار خانواده (محله ) بر روی  چهار محور اصلی  حركت  می كندكه  ابتدای  آن  كودكان  است  و برگزاری  این  جشنواره  توانست  ازخلاقیت های  كودكان در گسترش  بازیافت  در خانواده ها استفاده  كند.وی  گفت : جشنواره  چهره های  آسمانی  در مدت  فعالیت  خود با ارائه  راهكارهای مختلف  از سوی  شهرداران  محله ، بسیاری  از خانواده هارابا چگونگی  تفكیك  زباله از مبدا و نیز تاثیر بازیافت  در زندگی  آشنا كرد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo