شهید آوینی

 

برنامه‌های وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی در ماه‌ نزول‌ قرآن‌

همزمان‌ با ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ و برگزاری يازدهمين‌ نمايشگاه‌ بين‌المللی قرآن‌ كريم‌ به‌ مناسبت‌ بيست‌ و پنجمين‌ سال‌ پيروزی انقلاب‌ اسلامی در 25 استان‌ كشور نمايشگاه‌ قرآن‌ برگزار میشود.عليرضا تابش‌ گفت‌: از يك‌ هزار و 275 كتابخانه‌ مساجد كل‌ كشور تعداد زيادی به‌ شكل‌ شبانه‌ روزی در ايام‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ پذيرای علاقه‌مندان‌ خواهند بود.وی افزود: سرفصل‌ برنامه‌های تصويب‌ شده‌ يازدهمين‌ نمايشگاه‌ بين‌المللی قرآن‌ كريم‌ تهران‌، شامل‌ بخش‌های رايانه‌، هنری، سرای قرآن‌ و انديشه‌، دانشجويان‌، ماورا از دريچه‌ سينما، امام‌ خمينی )ره‌( و قرآن‌ و بخش‌ آثار مكتوب‌ است‌.تابش‌، محور برنامه‌های بخش‌ جوان‌ يازدهمين‌ نمايشگاه‌ بين‌المللی قرآن‌ كريم‌ را در سه‌ سطح‌ بين‌المللی، ملی و نمايشگاهی شامل‌ برگزاری جشنواره‌ گفت‌وگوی اينترنتی جوانان‌ پيرامون‌ قرآن‌ كريم‌، كارگاه‌ آموزش‌ فنون‌ و هنرهای قرآنی درباره‌ كتيبه‌ نويسی كهن‌، طراحی نقوش‌ اسلامی، تذهيب‌ و نقاشی خط‌ با آيات‌ قرآنی عنوان‌ كرد.وی همچنين‌ برگزاری مسابقه‌ كتابخوانی علوم‌ قرآنی، اجرای تلاوت‌ قرآن‌كريم‌، برگزاری مسابقه‌ عكاسی، برپايی مسابقه‌ قرآن‌ و شاعران‌ جوان‌ قرآن‌ و نگارش‌ قصه‌های قرآنی را از ديگر برنامه‌های كميته‌ جوان‌ نمايشگاه‌ بين‌المللی قرآن‌ كريم‌ ذكر كرد.بنابر اظهارات‌ عليرضا تابش‌، نخستين‌ جشنواره‌ وبلاگ‌ نويسی قرآنی در حوزه‌های تفسير، توصيف‌، مقاله‌، داستان‌ و شعر نيز در يازدهمين‌ نمايشگاه‌ بين‌المللی قرآن‌ كريم‌ تهران‌ برپا خواهد شد.وی خاطرنشان‌ كرد: معرفی پايان‌نامه‌های برگزيده‌ قرآنی دانشجويان‌ كشور، همايش‌ بين‌المللی قرآن‌ و توسعه‌ فرهنگی، قرآن‌ و خانواده‌ و هنرهای سنتی از ديگر بخش‌ها و برنامه‌های نمايشگاه‌ قرآن‌ است‌.
عليرضا تابش‌ با بيان‌ اينكه‌ مراسم‌ آيينی به‌ بيان‌ آداب‌ فولكلوريك‌ مردم‌ تهران‌ در ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ در سالهای گذشته‌ میپردازد، گفت‌: اجرای سخنرانی درباره‌ ادبيات‌ فولكلوريك‌ رمضان‌، اجرای سرودهای ويژه‌ اين‌ ايام‌ و پخش‌ جزوه‌ آشنايی با آيين‌ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ و برپايی سفره‌ حقيقی افطار و خالی از تشريفات‌ زايد از ديگر برنامه‌های اين‌ مراسم‌ آيينی است‌.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo