شهید آوینی

 

غذاهای فاسد رژیم صهیونیستی در شمال عراق در آغاز ماه رمضان

اندكی پیش از آغاز ماه مبارك رمضان، رژیم صهیونیستی محرمانه تولیدات غذایی فاسد خود را به بازارهای شمار عراق بویژه شهر موصل ارسال كرده است. ارزش این مواد غذایی بیش از پنجاه میلیون دلار برآورد شده است.منابع عراقی تأكید كردند كه تاریخ مصرف بسیاری از این تولیدات غذایی "اسرائیلیها" به پایان رسیده است.دكتر محمد عبدالجبار كارشناس مركز مطالعات مواد غذایی در استان موصل نسبت به پیامدهای استفاده از تولیدات صهیونیستها كه به بازار عراق راه یافته است، هشدار داد. وی گفت كه مواد غذایی فاسد صهیونیستها از طریق مرزهای كشورهای مجاور وارد بازارهای عراق و در شهرهای بغداد، موصل، اربیل، دهوك، كركوك و سلیمانیه توزیع شده است.منابع مذكور همچنین یادآور شدند كه "اسرائیل" در حالی به بازاریابی برای تولیدات فاسد غذایی خود در عراق می پردازد كه مسئولان آمریكا از فاسد بودن آن به صورت كامل آگاهند.خاطر نشان می شود كه شهروندان ساكن شمال عراق اكنون با دو مشكل عمده بهداشتی كه بسیار خطرناك نیز هستند، مواجهند، اول ادامه آتش سوزی در خطوط انتقال نفت بویژه در اطراف شهر كركوك و دوم كاهش سطح بهداشت عمومی و امكان انتشار بیماریهای واگیردار مانند كولرا، زیرا زباله ها همچنان در خیابانها ریخته می شود و آب آشامیدنی جویبارها و قناتهای سر باز با آلودگی مواجهند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo