شهید آوینی
 
مدارس ایرانی دارای سایت میشوند

اخیراً نرم افزار سایت ساز اختصاصی مدارس طراحی شده است كه امكان ایجاد مدرسه الكترونیكی را برای هر مدرسه و آموزشگاهی فراهم می كند و با استفاده از این نرم افزار، هر مدرسه ای می تواند یك سایت اختصاصی برای گسترش فعالیت های آموزشی خود در عرصه اینترنت در اختیار داشته باشد.ز لحاظ گرافیك، هر كدام از مدارس یك طرح اختصاصی دارند و می توانند با استفاده از آن صفحات اطلاع رسانی خود را آماده كنند و به وسیله نرم افزار خبر، زمینه اطلاع رسانی الكترونیكی را برای والدین فراهم كنند. ارسال نامه الكترونیكی (Email) برای والدین و اطلاع آنها از وضعیت فرزندانشان و به طور كلی جریانات مدرسه از طریق نرم افزار خبرنامه امكان پذیر است.مدارس با استفاده از این نرم افزار می توانند فهرست (دایركتوری) دانش آموزان خود را با اطلاعاتی كه كاملاً طبقه شده است در شبكه اینترنت قرار دهند و این امكان را ایجاد كنند تا مسئولان حتی از منزل نیز به پرونده های دانش آموزی و عملكرد آنها دسترسی داشته باشند.از دیگر امكانات این سایت ارائه كارنامه و نمرات دانش آموزان به صورت Online است كه هر دانش آموز می تواند با استفاده از رمز اختصاصی اطلاعات نمرات خود را ببیند. همچنین مبحث ارائه درس و آزمون به صورت Online نیز در سایت مدارس گنجانده شده است كه هر دبیر درس مورد نظر را در صفحه اختصاصی خود نمایش می دهد و آزمون چهار گزینه ای آن را به همراه پاسخنامه تشریحی ارائه می كند و هر دانش آموز نیز در پایان به نتیجه كار خود دست می یابد.
در كنار سایت، نرم افزاری نیز طراحی شده است كه برای هر كدام از دانش آموزان یك صندوق پست الكترونیكی و یك وب سایت مجزا تحت نام اینترنتی مدرسه ثبت می كند.در واقع یاری و همكاری دانش آموزان است كه وب سایت مدرسه را فعال و زمینه های خبری و اطلاع رسانی مناسب برای آنها را فراهم می كند و این موضوع می تواند زیربنای تغییر نگرش به اینترنت و استفاده صحیح از آن را پی ریزی كند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo