شهید آوینی

 

 

 

منع ورود زائران ‎ایرانی ‎به‎ كربلا

نیروهای‎ اشغالگر در عراق‎ مانع‎ از ورود زائران‎ ایرانی‎ به‎ شهر كربلا شدند. به‎ گزارش‎ واحد مركزی‎‎ خبر, نیـروهـای اشغالگران‎‎ از ورود زائران ایرانی‎ به‎ عتبات‎‎ عـالیـات در شهـر كربـلا جلوگیری‎ و ایست‎ هـای‎‎ بـازرسی‎ بـرای این‎ منظور ایجاد كردند. اشغالگران‎ به‎‎ بهانه حفـظ امـنیـت‎ در كربلا در پی‎ حوادث خونین‎ روزهای‎ اخیر در این‎‎ شهر از ورود زایران ایرانی‎ جلوگیری‎ می‎ كنند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo