شهید آوینی

 

 

 

منع ورود زائران ‎ایرانی ‎به‎ كربلا

نیروهاي‎ اشغالگر در عراق‎ مانع‎ از ورود زائران‎ ایراني‎ به‎ شهر كربلا شدند. به‎ گزارش‎ واحد مركزي‎‎ خبر, نیـروهـای اشغالگران‎‎ از ورود زائران ایراني‎ به‎ عتبات‎‎ عـالیـات در شهـر كربـلا جلوگیري‎ و ایست‎ هـاي‎‎ بـازرسـي‎ بـرای این‎ منظور ایجاد كردند. اشغالگران‎ به‎‎ بهانه حفـظ امـنیـت‎ در كربلا در پي‎ حوادث خونین‎ روزهاي‎ اخیر در این‎‎ شهر از ورود زایران ایراني‎ جلوگیري‎ مي‎ كنند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo