شهید آوینی

 

 

 

فيلمهاى خشونت بار خانواده صدام

فيلمهاى ويدئويى جشنها وضيافتهاى صدام حسين، خانواده و ايل و تبارش را در عراق روى دست ميبرند. 6 ماه پس از سرنگونى صدام حسين و دستگاه رهبرى او، اينك فيلمهاى خشونت بار و پورنوگرافيك خانواده صدام حسين در شمار پر بيننده ترين DVD ها قرار دارند. فيلمهايى همچون «بخش 5 امور امنيتى» و «قصى و روسپيانش». اين چنين است كه مشاهده اين فيلمهاى واقعى از دوران حكومت صدام حسين را عراقيها بسى بيشتر خوش دارند تا فيلمهاى گرانقميت اكشن ساخت هاليوود. عباس عثمان، يكى از فروشندگان اينگونه فيلمهاى ويدئوى بر اين باور است كه استقبال مردم از اين فيلمها ريشه در كنجكاوى مردم دارد. مردم بر آنند تا نسبت به دوره هاى گذشته تاريخ كشور خود كسب آگاهى كنند. اينك مردم عراق مايلند تا شاهد حقيقت باشند، چرا كه پيش از اين حتى سخن گفتن پيرامون چنين چيزهايى مجاز نبود. در بغداد شاهد آنيم كه شمارى از عراقيان به يك مغازه فروش ويدئو هجوم آورده اند. گويا علت هجوم مردم به اين فروشگاه فيلمى حاوى صحنه هاى شكنجه است كه توسط برادر ناتنى صدام حسين، وطبان التكريتى صورت گرفته است. در اين فيلم شاهد آنيم كه مردان وابسته به برادر ناتنى صدام حسين چند پليس را كه بخود جرات داده بودند، كاروان خودروهاى معتمدين صدام حسين را در يك ايست كنترل متوقف سازند، به زير مشت و لگد گرفته اند. در فيلم «بخش 5 امور امنيتى» شاهد برخورد خشن پليس با بازداشت شدگان و اسرا هستيم. كسانى كه مايل به ديدن فيلمهاى سبك ترى هستند، ميتوانند مثلا فيلم «تولد Hala» دختر صدام حسين را ببينند. و يا فيلم «جشن عدى» پسر بزرگ صدام. پوستر اين فيلم، نمايشگرعدى سيگار بر لب در حلقه اى از زنان است. فيلم «قصى و روسپيانش» نيز نمايشگر صحنه هاى سكسى او با تنى چند از روسپيان گرانقيمت است. اما آنچه كه مردم را به خريد اين DVD ها جلب ميكند، نه ميل به كشف تباهى و فساد حاكم بر خانواده صدام است، كه بيشتر ريشه در صحنه هاى قهر و خشونت موجود در اين فيلمها دارد. اين چنين است كه مشاهده قهر و خشونت نزد سران رژيم ساقط شده عراق بر تماشاى فيلمهاى آرنولد شوارتزنگر، ژان كلود فون دام و يا سيلوستر استلونه نزد عراقيان ارجحيت يافته است. فيلمهاى بازتابگر خشونت و فساد رژيم گذشته عراق بيشتر مورد توجه كسانى است كه در دوران حكومت صدام قربانى داده ا ند. خالد عبدالحسين ميگويد، برادرم را شكنجه كردند و چون قصد جان او را كرده بودند، ناگزير به ترك وطن شد. وى اعتراف ميكند كه از ديدن اين فيلمها خسته نميشود، چرا كه مايل است بداند سران رژيم گذشته، كشور را چگونه ويران كردند. و تماشاى چنين چيزهايى پيش از اين ممكن نبوده است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo