شهید آوینی

 

 

 

تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی دربوسنی هرزگوین و تاجیكستان

به زودی شعبه‌های بوسنی هرزگوین و تاجیكستان دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس می‌شود.به نوشته «توسعه»، عبدالله جاسبی در مراسم گشایش واحد قائنات این دانشگاه از افزایش واحدهای برون‌مرزی این دانشگاه خبر داد و گفت: در راستای برنامه 5 ساله چهارم توسعه، 10 واحد دانشگاهی در كشورهای مختلف جهان تأسیس می‌شود كه علاوه بر انگلستان، لبنان و امارات به زودی شعبه‌های بوسنی هرزگوین و تاجیكستان تأسیس خواهد شد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo