شهید آوینی

 

 

 
صدورمجوز برای20 نشریه جدید در ایران

به گزارش ایلنا، مهرنوش جعفری، مدیر كل مطبوعات داخلی اعلام كرد: در سی‌وسومین جلسه‌‏ از نهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات كه صبح روز دوشنبه مورخ 21/7/82 برگزار شد، با انتشار 2 روزنامه، 7 هفته‌نامه، 5 دو هفته‌نامه و 6 ماهنامه به شرح زیر موافقت شد:روزنامه «سرود ما» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی محمدمهدی مظاهری تهرانی، روزنامه «خوب اندیش» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی هومن خلج هدایتی، هفته نامه «فروغ آذربایجان» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی عارف شیرزاد كوهساره، هفته‌نامه «تصویر ورزشی» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی میر مسیح مسلمی عقیلی، هفته نامه «داور» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی سید حسین طاهری، هفته نامه «بهاریه» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی مهراب مكرم، هفته نامه «عزت» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی جلال محمد فلاح نژاد، هفته نامه «محتشم» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی غلامرضا عطوفی، هفته نامه «پیام زاگرس» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی مرتضی گرانقدر، دو هفته نامه «حنان» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی مهدی داور زنی، دو هفته نامه «حادث» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی الهام دماوندی، دو هفته نامه «خانه سبز» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی ابوالقاسم پالیزگیر، دو هفته نامه «آساره» با صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی حسین میرتیموری، دو هفته نامه «پدیده نو» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی سعید امیریان هاشمی، ماهنامه «روزبه» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی محمدرضا یزدان پناه راوری، ماهنامه «امید فردا» با صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی نوراله حسین خانی، ماهنامه «حركت دهندگان» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی محمد اصغری‌‏نیا، ماهنامه «بازاریابی و تبلیغات» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی خشایار فلاحی، ماهنامه «رزم» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی رزا رودباری و ماهنامه «اندیشه‌‏های نو» به صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی اسماعیل احمدی.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo