شهید آوینی

 

 

 
كنفرانس بین المللی « انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده » در تهران برگزار می شود

كنفرانس بین المللی «‌ انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده » به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران زمستان امسال در تهران برگزار می شود .به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، در این كنفرانس كه به همت مركز مطالعات فرهنگی بین المللی ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همكاری ستاد برگزاری مراسم بیست و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سازمان ها و نهادهای علمی و پژوهشی كشور برگزار خواهد شد ، جمع كثیری از صاحب نظران ، اساتید دانشگاه و پژوهشگران داخلی و خارجی شركت می كنند .موضوعات مورد بحث در این كنفرانس انقلاب اسلامی و نظریه های علوم اجتماعی با محورهای « مطالعات انقلاب پژوهی در بوته نقد و ارزیابی » ، « انقلاب اسلامی و نظریه های جامعه شناسی » ، « مردم سالاری دینی در انقلاب اسلامی » و انقلاب اسلامی و رویكرد بازاندیشی با محورهای « چالش های انقلاب اسلامی در دهه های آینده » ، « آسیب شناسی انقلاب اسلامی » و « استراتژی جدید آمریكا در برابر اسلام و انقلاب اسلامی » است .همچنین در موضوعات انقلاب اسلامی و جهان امروز با محورهای «‌ بازتاب انقلاب اسلامی در جهان » ، « انقلاب اسلامی و جریان های فكری در جهان معاصر » ، « جهانی شدن و انقلاب اسلامی » و « انقلاب اسلامی و مسئله فلسطین » و دستاوردهای انقلاب اسلامی با محورهای « دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی » ، « دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی » و « دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی » می باشد .استادان ، پژوهشگران و صاحب نظران برای ارایه مقاله با موضوعات یاد شده در این كنفرانس یا برای كسب اطلاعات بیشتر می توانند به دبیرخانه همایش به آدرس : تهران ، بزرگراه رسالت ، روبه روی مصلی ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، مركز مطالعات فرهنگی و بین المللی مطالعات ایران معاصر و انقلاب اسلامی ( تلفن : 8153647  یا Email : C.C.LS@icro.org   )

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo