شهید آوینی

 

 

 
اولین برخورد ضدترورییسم آمریكا با گروه‌های یهودی

آمریكا برای نخستین بار چندین سایت اینترنتی متعلق به سازمان‌های تندرو یهودی را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد.به گزارش سرویس بین‌الملل «بازتاب»، وزارت كشور آمریكا چهار سایت اینترنتی یهودی را كه با سازمان‌های یهودی «كاهانامی» یا «كاخ» در ارتباط هستند را در این لیست قرار داده است.روزنامه «الجزیره» چاپ عربستان سعودی نوشت، این چهار سایت اینترنتی عبارتند از «نیوكاخ»، «ارگ وكاهانا»، «ارگ وكاهانات»، «نت» و «كاهانیتزا داك» و «كام».وزارت كشور آمریكا با اعلام این مطلب كه این سایت به واقع پوششی و پرده‌ای هستند كه سازمان اصلی و مادر پشت آن مخفی شده، تأكید كرد، این سایت‌ها با همان مجازات‌هایی مواجه خواهند شد كه سازمان «كخ»‌ با آن مواجه شده است.این وزارتخانه از عدم اعطای ویزا به مسؤولان این سایت‌ها برای ورود به آمریكا، بلوكه شدن اموال و ممانعت از هرگونه فعالیت آنها در آمریكا به عنوان مجازات‌هایی نام برده شد كه آمریكا در نظر گرفته است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo