شهید آوینی

 

 

مدیر كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان خراسان:

دارا و سارا با بچه‌ها چت می‌كنند

ممنوع كردن عروسك‌های باربی را منطقی نمي‌دانیم

بچه‌ها می‌توانند وارد سایت دارا و سارا شوند و با ‌آنها چت كنند.
مدیر كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان خراسان اظهار كرد: دنیای امروز دنیای پیشرفت اینترنت است و بر طبق فرمایش حضرت علی (ع) باید همراه زمان پیش رویم. ما هم بر همین مبنا دارا وسارا را وارد انیترنت كردیم و بچه ها می‌توانند با دارا و سارا چت كنند.
محمدعلی نبی‌زاده افزود: سایت كودك و نوجوان كانون در نخستین مرحله با ارایه بخش كار خود شروع كرده است كه كودكان می‌توانند در این سایت كتاب بخوانند، نقاشی كنند، بازی كنند و كاردستی بسازند و نیز كارنامه و عكس دانش‌آموزان ممتاز مقاطع مختلف تحصیلی نیز به بچه‌ها نشان داده می‌شود.

وی افزود: امروزه علم روانشناختی به این نتیجه رسیده است كه كودك از طریق اسباب‌بازی با دنیای خود محاوره می‌كند، درنتیجه در خلاقیت‌های كودك تاثیر به‌سزایی دارد. امروزه در تمامی جهان به‌خصوص در كشورهای پیشرفته بر مبنای شناخت دقیف از بچه‌ها روی اسباب بازی‌های خاصی كار شده است كه بتواند در شكوفایی استعدادهای آنان مؤثر باشد.
او در ادامه گفت: برای مبارزه با اسباب‌بازیهایی كه فرهنگ غرب را ترویج می‌دهند، نظیر عروسك باربی، كارهایی نظیر ممنوع كردن آن را منطقی نمی‌دانیم. به همین دلیل برای مبارزه با این عروسك به سراغ دارا و سارا رفتیم كه خوشبختانه این عروسك تا كشورهای غربی نیز گسترش پیدا كرده است.
وی در مورد قیمت این عروسك گفت: مشكل ما مشكل فرهنگی است. ما فكر می‌كنیم اگر برای تولیدات فرهنگی خرج كنیم پولمان از بین می‌رود. درصورتیكه روزانه هزینه‌های زیادی را صرف تنقلات و ... برای بچه‌ها می‌كنیم و به نظرمان گران نمی‌آید، ولی برای خرید عروسك دارا و سارا كه با لوازم جانبی آن جمعا 18 هزار تومان می‌شود مشكل داریم.
وی تصریح كرد: دارا و سارا نشان دهنده فرهنگ و زندگی كشور ماست كه به عنوان كار ارزشمندی برای انتقال فرهنگ كشور به كودكان جا افتاده است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo