شهید آوینی

 

 

 

حضور اولين زن با حجاب در يك رسانه غربي در سوئد

يك زن مسلمان موفق شد تا كار خود را به عنوان گوينده با حجاب اسلامي در برابر چشم ميليون‌ها بيننده در تلويزيون سوئد آغاز و با مخاطبان رودررو صحبت كند، بدون آنكه وحشتي داشته باشد. به دنبال تصميم مقامات تلويزيون سوئد، از اين پس آزادي مذهب و فرهنگ طبق قوانين جديد سوئد تضمين شده است و به اين ترتيب، تلويزيون سوئد اولين رسانه غربي است كه به يك زن مسلمان با حجاب اجازه داده تا در برابر چشم بينندگان مسيحي ظاهر شود و با آنها به زبان خودشان در مورد موضوعات گوناگون صحبت كند.تلويزيون سوئد در برخي موارد، با برخي رسانه‌هاي غربي متفاوت عمل مي‌كند؛ براي مثال، پخش فيلم‌هاي غيراخلاقي در آن ممنوع است. در حال حاضر، در سوئد، زنان باحجاب در بخش‌هايي چون پستخانه، بيمارستان‌ها و مراكز آموزشي مشغول به كار هستند. ناديا گابريل كه اهل فلسطين است، قرار است در برنامه جديدي در تلويزيون سوئد در مورد حضور مهاجران در جامعه سوئدي صحبت كند. وي در گفت‌وگويي با سايتIslamonline  گفت كه از اينكه به او اجازه دادند، با حجاب اسلامي برنامه اجرا كند بسيار خوشحال است. وي متولد سوئد است و به هر دو زبان عربي و سوئدي مسلط است. او قرار است كه در اوايل سال 2004 اجراي برنامه آشپزي جديدي را نيز آغاز كند.طبق قوانين جديد سوئد، هر زن باحجابي كه به دليل داشتن حجاب مورد انتقاد قرار گيرد، يا حقي از اوضايع شود، مي‌تواند با مراجعه به محاكم قضايي شكايت كند. چندي پيش، يك دختر مسلمان به دليل داشتن حجاب از يك فروشگاه اخراج شد. اين دختر با مراجعه به دادگاه از كارفرمايش شكايت و دادگاه راي به بازگشت او به سركار صادر كرد. در حال حاضر، در سوئد، زنان سوئدي يا غيرسوئدي مي‌توانند بدون برداشتن حجاب، كارت شناسايي يا پاسپورت داشته باشند. آزادي زنان مسلمان در سوئد درست برعكس آن چيزي است كه در حال حاضر، در ساير كشورهاي غربي از جمله بلژيك و فرانسه وجود دارد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo