شهید آوینی

 

 

 

محروميت بانوان محجبه از شركت در انتخابات در جمهوري آذربايجان

بانواني كه از دريافت شناسنامه با عكس بدون حجاب در جمهوري آذربايجان خودداري كرده‌اند، از شركت در انتخابات رياست جمهوري اين كشور محروم خواهند شد.«مردم‌سالاري» به نقل از آزاد نريمان اوغلي، عضو شوراي مركزي دفاع از آزادي ديني نوشت، بر پايه قوانين آذربايجان، ارايه عكس بدون حجاب براي دريافت شناسنامه الزامي است.وي يادآور شد، البته بانوان محجبه‌اي كه در زمان شوروي سابق، شناسنامه با عكس بدون حجاب دريافت كرده‌اند، مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo