شهید آوینی

 

 

 

پوشيدن لباس سفيد در امريكا براي محكوم كردن جورج بوش

قاضي يكي از دادگاه‌هاي آمريكا، حكمي صادر كرده است كه به موجب آن كه دانشجويان مي‌توانند براي محكوم كردن جورج بوش به تروريسم بين‌الملل، از لباسهاي سفيد، بالاپوش و كفن استفاده كنند. اين دادگاه به دانشجويان اجازه داده تا با پوشيدن كفني كه عكس بوش بر آن نقش بسته و زير آن كلمه تروريست بين‌الملل نوشته شده اقدامات جنگ طلبانه بوش را محكوم كنند.به گزارش شبكه خبري «سي.ان.ان»، اين قاضي آمريكايي از دانشجويان خواسته است تا حد امكان سعي كنند، تا پارچه‌ها سفيد يا كفن بر تن كنند؛ در حالي كه موسسات آموزش عالي آمريكا، پوشيدن لباس سفيد را ممنوع كرده‌اند.اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمريكا در ماه مارس گذشته، با ارايه درخواستي به دادگاه، خواستار لغو تحريم دانشكده «ديربورن» به اتهام نقض قانون ممنوعيت پوشيدن بالاپوش‌هاي سفيد شد.حكم ممنوعيت پوشيدن بالاپوش سفيد، زماني صادر شد كه دانشجويي با پوشيدن اين لباس، مقاله‌اي با عنوان «مقايسه بوش و صدام» را سر كلاس ارايه داد كه خشم مسؤولان دانشكده را برانگيخت و به دنبال آن پوشيدن اين لباس ممنوع شد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo