بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagramاسلام و عمل ما

امروز اسلام بسته به اعمال شماست. اسلام را معيار حركتهاى خود قرار دهيد. از ما نمى‏پذيرند كه ما اسلامى هستيم، مگر خودمان به اسلام عمل بكنيم. الآن اسلام در دست ماست و ما پاسدار او هستيم، و اگر آسيب ببيند همه مامسئول هستيم، در بارگاه خدا همه مسئول هستيم. من اميدوارم كه مسلمين، و خصوصا سران مسلمين، از شعار به اسلام - كه يك‏پوششى است براى عدم عمل بر احكام اسلام - دست بردارند و به اسلام به حسب آنچه‏كه هست، فكر كنند و عمل كنند. شما فكر اين را بكنيد كه حافظ اسلاميد نه حافظ خود. بيرون برويم از اين پوشش شيطانى به پوشش رحمانى؛ آن به اين است كه مامطابق نظام اسلام عمل كنيم. شما مسلمانان متعهد، دين خود را به اسلام بزرگ و خداوند متعال ادا كرديد،و راه وفادارى و فداكارى را به ما آموختيد.

از اولياى خدا تعليم بگيريد كه هميشه دنبال مكتب بوده‏اند، نه دنبال‏خودشان. آن چيزى كه سهل مى‏كند مشكلات را، اين است كه ما براى اسلام تحمل زحمت‏مى‏كنيم. شما با اسلام اين پيروزى را پيدا كرديد و با اسلام بايد اين پيروزى را تعقيب‏كنيد. اين قدرت اسلام و قدرت ايمان بود كه مردم را به وحدت كشاند، و اين وحدت‏و قدرت ايمان بود كه مردم را به پيروزى كشاند. اگر انسان بخواهد براى اسلام خدمت كند، نبايد توقع اين را داشته باشد كه‏همه او را بپذيرند. ميزان در هر كس حال فعلى اوست. اسلام نه ظالم بود و نه زير بار ظلم مى‏رفت، و ما هم مى‏خواهيم اين طورباشيم، كه نه ظلم كنيم و نه زير بار ظلم برويم. با اتكا به تعاليم عاليه اسلام، و ايمان ما به مبادى بود كه با دست‏خالى برهمه قواى شيطانى غلبه كرديم. اگر اين مملكت مسلمان بشود، تربيت، تربيت اسلامى باشد، هيچ قدرتى‏نمى‏تواند مقابلش بايستد. اگر اسلام در اين مملكت، احكام اسلام در اين مملكت پياده بشود، همه جهات‏مادى و معنوى تامين خواهد شد.

امروز وظيفه ماست كه در برابر خطراتى كه متوجه اسلام و مسلمين مى‏باشد، براى‏تحمل هرگونه ناملايمات آماده باشيم، تا بتوانيم دست‏خائنين به اسلام را قطع‏نماييم، و جلو اغراض و مطامع آنها را بگيريم. ما خودمان را بايد فدا كنيم براى اسلام، آمال و آرزوهايمان را بايد فدا كنيم‏براى اسلام. امروز غريبترين چيزها در دنيا همين اسلام است، و نجات آن قربانى مى‏خواهد،و دعا كنيد من نيز يكى از قربانيهاى آن گردم. ملت اسلام عزيزان من، از فدايى‏دادن و نثار جان و مال در راه خدا و اسلام‏نهراسيد؛ كه اين شيوه پيغمبر عظيم‏الشان و اوصيا و اولياى آنان بوده. و خون‏ما رنگينتر از خون شهداى كربلا نيست كه با مخالفت با سلطان جائر، كه متمسك‏به اسلام بود و خود را خليفه اسلام معرفى مى‏كرد، ريخته شد. شما كه براى اسلام‏بپاخاسته‏ايد و جان و مال نثار مى‏كنيد، در صف شهداى كربلا هستيد، چرا كه پيرومكتب آنانيد. اگر چنانچه اسلام به آنطورى كه هست، و به آن طورى كه خداى تبارك و تعالى‏اسلام را تاسيس كرده، اگر به آن طور اسلام پياده بشود، فاتح مستعمرين خوانده‏مى‏شود. پيغمبر بزرگ اسلام همه چيزش را فداى اسلام كرد تا پرچم توحيد را به اهتزازدرآورد، و ما به حكم پيروى از آن بزرگوار، بايد همه چيزمان را فدا كنيم تاپرچم توحيد برقرار بماند. همه بايد تحت بيرق اسلام و تحت پرچم اسلام برويم، لكن نه به طور شعار، به‏طور واقع و به طور حقيقت.

اگر چنانچه احكام الهى در يك ملت پياده بشود، باطل از آن ملت كوچ‏مى‏كند. وقتى مى‏توانيم با قدرتهاى بزرگ مقابله كنيم و آسيب‏پذير نباشيم، كه متعهدبه اسلام، متعهد به احكام اسلام باشيم. كوشش كنيد كه احكام اسلام را هم عمل كنيد و هم وادار كنيد كه ديگران عمل‏كنند. اگر امروز اسلام - خداى نخواسته - لطمه ببيند، اين گناهش به گردن همه‏ماست.

هى نگوييد من، بگوييد مكتب من. مبادا از حرفهاى خارجيها بترسيم و در پياده كردن احكام خدا سستى كنيم. براى پيشبرد مقصود، ولو اسلامى باشد، ارتكاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرودو از انگيزه‏هاى غيراسلامى است. نگرانى من از اين است كه نكند سستى كنيم و در پياده كردن اسلام، دقت لازم‏را ننماييم. امروز اسلام در دنيا وضعى پيدا كرده است كه اگر چنانچه -خداى نخواسته‏شكست بخورد، تا سالهاى طولانى، ديگر نمى‏تواند سرش را بلند كند؛ براى اين كه‏قدرتهاى بزرگ قدرت اسلام را فهميده‏اند. اگر -خداى نخواسته- در منبر شما چيزى بگوييد كه خودتان عاملش نيستيد، ودر مسجد چيزى بگوييد كه خودتان بر خلاف او عمل مى‏كنيد، مردم دلهايشان از شمامنصرف مى‏شود. بايد چشم و گوشمان را باز كنيم كه با دست‏خودمان اسلام را از بين نبريم. كوشش كنيد كه مصالح اسلام و كشور اسلامى را فداى منافع شخصى يا گروهى‏نكنيد. الآن يك وضعى داريم كه اگر -خداى نخواسته- يك قدم كجى برداريم، اين رابه اسم اسلام تمام مى‏كنند.

اسلام در دست ما امانت است، و ما موظفيم تا اين امانت را حفظ كنيم. كارى بكنيد كه آن اسلام عزيز، كه امروز دست‏شماست، با يك صورت خوبى‏تحويل بدهيد به اعقابتان، يك صورت مشوّه درست نكنيد كه بگويند همين بود. اسلام نورانى است. اسلام عزيز امروز به ما سپرده شده است، و شما بايد اين اسلام را نگه داريد وبه نسلهاى آتيه بسپاريد. كسى كه براى رضاى خدا -ان شاء الله- مشغول انجام وظيفه است، توقع اين رانداشته باشد كه مورد قبول همه قرار گيرد، هيچ امرى مورد قبول همه نيست. كسى كه دنبال حق مى‏رود و براى رضاى خدا كار مى‏كند، نبايد به فكر اين باشدكه به او چه گفته‏اند يا چه مى‏گويند. كسى كه براى خدا كار مى‏كند، قيام براى خدا مى‏كند، اين از هيچ چيز نبايدبترسد.  

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved