بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 
 

بيانات در ديدار مسئولان نظام و سفرای كشورهای اسلامی

29/5/1391

بسم ‏اللَّه الرّحمن الرّحيم‏‌

تبريك عرض ميكنم اين عيد بزرگ را به همه‌ى شما حضار محترم و ميهمانان عزيز و سفراى كشورهاى اسلامى و به همه‌ى ملت بزرگ و مؤمن ايران و به سراسر امت اسلامى در همه‌ى كشورهاى مسلمان و در همه‌ى جهان.

مهم اين است كه قدر اين موقعيتها را بدانيم. خداوند متعال عيد سعيد فطر را براى امت اسلام و براى پيامبر عظيم‌الشأن مايه‌ى عزت و ذخر و شرف و كرامت قرار داد؛ «و لمحمّد صلّى اللّه عليه و ءاله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا»؛(1) مايه‌ى ازدياد عزت و شرف امت اسلامى و پيامبر عظيم‌الشأن است. اين بسته به اين است كه ما مسلمانها، با اين موقعيتها و با اين مناسبتها چگونه رفتار كنيم. ملتهاى مسلمان ميتوانند ماه رمضان را و عيد فطر را وسيله‌اى قرار بدهند براى عزت؛ نردبانى قرار بدهند به سمت علوّ معنوى و مادى و عزت دنيا و آخرت. بايد بيدار باشيم، بايد از اين موقعيتها استفاده كنيم.

ملتهاى مسلمان در طول دهها سال تحت سلطه و ستم مستكبران عالم قرار داشتند. جنگهاى بين‌المللى كه بين قدرتهاى مستكبر عالم واقع شد، از اروپا شروع شد؛ استعمارگران عالم به جان هم افتادند، اما ملتهاى مسلمان را، ملتهاى اين منطقه را درگير تبعات و مشكلات اين جنگها قرار دادند. دنباله‌ى همين جنگها بود كه زائده‌ى خطرناكِ مهلكِ صهيونيستى در منطقه‌ى حساس ما، ميان كشورهاى اسلامى و در قلب دنياى اسلام به وجود آمد. به دنبال همين جنگها بود كه بناى غلط و هندسه‌ى معيوب سازمان ملل و شوراى امنيت و دولتهاى داراى حق وتو شكل گرفت. يعنى همان دستها و سرپنجه‌هاى خونينى كه آن جنگهاى مهلك را به راه انداختند، به دنبال آن خواستند اختيار دنيا را به دست بگيرند و اين منطقه‌ى حساس و مهم و سرشار از نعمت و مركز اتحاد بالقوه‌ى دنياى اسلام را تحت سيطره‌ى خود درآورند؛ و همين كار را كردند. ما غافل بوديم؛ ملتهاى مسلمان در خواب بودند؛ به آنها هجوم آورده شد؛ سرنوشت آنها با مشكلات پيچيده و عظيمى كه هنوز درگير آن مشكلاتند، در آميخته شد. ما غفلت كرديم. سران كشورهاى اسلامى در يك روزگارى غفلت كردند و فريب بازى قدرتها را خوردند.

امروز احساس ميشود، ديده ميشود كه اين پرده‌ى غفلت از روى ذهنهاى كشورهاى منطقه و ملتهاى مسلمان دارد برچيده ميشود؛ اين را بايد مغتنم شمرد. منطقه‌ى حساس ما، شمال آفريقا و منطقه‌ى غرب آسيا - كه اروپائى‌ها به ميل خودشان اسم «خاورميانه» را روى آن گذاشتند و مركز حساسِ قلب دنياست - امروز به بركت بيدارى اسلامى، در حال تعيين سرنوشت آينده‌ى اين منطقه است. اين موقعيت را بايد بشناسيم، آن را قدر بدانيم؛ نگذاريم اين موقعيت مهم و حساس از دست برود. مسئله‌ى قدس شريف و فلسطين مظلوم در متن اين قضايا قرار دارد و در قلب حوادث خاورميانه است.

منطقه‌ى حساس ما، بسيارى از مسائل و مشكلاتش به خاطر وجود اين غده‌ى سرطانىِ صهيونيستى است، كه دستهاى آلوده به خون قدرتهاى بزرگ، با همه‌ى توان ميخواهند آن را حفظ كنند. آمريكائى‌ها صريح ميگويند، ديگر قدرتهاى مسلط دنيا هم به طور صريح ابراز ميكنند كه سرنوشت خودشان را وابسته كرده‌اند به سرنوشت رژيم صهيونيستى. اين به ضرر آنهاست.

امروز مسئله‌ى فلسطين به بركت بيدارى اسلامى، بار ديگر به يك مسئله‌ى اصلى دنياى اسلام تبديل شده است؛ نبايد بگذاريد اين برجستگى و اين امتياز از بين برود و زير توطئه‌ها و ترفندهاى دشمنان مسلمانها و دشمنان امت اسلامى پنهان بماند. مسئله‌ى فلسطين يك مسئله‌ى اصلى است. در طول زمان، ملتها دولتهاى خودشان را با موضعگيرى آنها در قضيه‌ى فلسطين محك ميزدند. البته فشار استبداد و استكبار و اختناق و زور نميگذاشته است كه خواسته‌ى ملتها آشكار شود. امسال در قضاياى روز قدس و راهپيمائى ملتهاى منطقه، به كورى چشم صهيونيستها، ملتها توانستند حرف دل خودشان را در اين قضيه بزنند و ان‌شاءاللّه روزبه‌روز بيشتر و گرمتر خواهد شد.

البته دشمن بيكار نمى‌نشيند و بيكار ننشسته است؛ توطئه‌هاى دشمن پيچيده‌تر شده است. مسئولان كشورهاى اسلامى، دولتهاى كشورهاى مسلمان، نخبگان - چه نخبگان سياسى، چه نخبگان فرهنگى، چه روشنفكران، چه علماى دين - وظيفه دارند حقيقت را براى ملتها روشن كنند. امروز باز وسيله‌ى قديمى‌اى را كه هميشه در دست قدرتهاى مستكبر و مستبد به عنوان يك ابزارى براى غلبه‌ى بر ملتها بوده، به كار انداخته‌اند و آن، مسئله‌ى اختلاف است؛ اختلاف بين سران كشورها، بين دولتها، بين ملتها، با بهانه‌هاى گوناگون. نقشه‌ى هميشگى و ماندگار استكبار اين است كه اختلاف بيندازد؛ يا قوميتها و ناسيوناليسم‌گرى‌ها را در ميان ملتها زنده كند؛ اختلافاتى را كه به طور طبيعى در زبانها، در نژادها، در رنگ پوستها، در مذهبها وجود دارد، عمده كند. كار استكبار اين است؛ هميشه همين كار را كرده است. از قديم گفتند: «تفرقه بينداز و حكومت كن». امروز همين نقشه را دارند دنبال ميكنند. ما بايد به خود بيائيم، ما بايد حواس خودمان را جمع كنيم؛ هم دولتها، هم ملتها.

برخلاف واقع، آن چيزى را كه خطر اصلى و تهديد اصلى براى اين منطقه، بلكه براى بشريت است - يعنى صهيونيسم - پنهان ميكنند. صهيونيسم خطرى براى كل بشريت است. امروز دولتهاى غربى هم دستخوش تصرفات صهيونيستها هستند؛ آنها هم دارند چوب اين مراكز ثروت و قدرت را ميخورند؛ ملتهاى منطقه هم كه معلوم است، چه كشيدند از دست صهيونيستها. اين ترورها كار آنهاست، اين اختلافات ملتها كار آنهاست، به وسيله‌ى ابزارهاى گوناگون آنهاست؛ بايد بهوش باشيم. اين خطر را كه خطر اصلى منطقه است، پنهان ميكنند، مخفى ميكنند و واقعيت‌سازى ميكنند؛ بدروغ خطرهائى را كه وجود ندارد، عمده ميكنند و بين مسلمانها اختلاف مى‌اندازند. بايد حواسمان جمع باشد. عرب و عجم، شيعه و سنى، مذاهب مختلف، رنگ پوستها نبايد بين ما اختلاف ايجاد كند؛ «و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا». اين شعبه شعبه شدن، اين قبيله قبيله شدن، اين نژاد نژاد شدن، مايه‌ى اختلاف نيست؛ «انّ اكرمكم عنداللّه اتقيكم».(2) محور، چيز ديگر است؛ معيار، چيز ديگر است. مسابقه بيفتد ميان ملتهاى مسلمان در عمل به اسلام، در ايجاد برادرى، در تلاش براى ملتها، در سرپيچى كردن از اراده‌ى قدرتهاى بزرگ و در رأس آنها آمريكا. ملتهاى مسلمان بايد ببينند هر جا كه سياست آمريكائى و سياست صهيونيستى دارد ايجاد اختلاف ميكند، بدانند كه اين اختلاف مضر است؛ فريب نخورند.

قضاياى منطقه‌ى ما قضاياى مهمى است؛ ملتها بيدار شدند. چند كشور مسلمان، چند ملت مسلمان توانستند بر اثر اين بيدارى، بر وضعيتى كه مورد علاقه‌ى استكبار بود، فائق بيايند. ملتها دهها سال سرمايه‌گذارى و تلاش آمريكا را در مصر و در تونس و در برخى از مناطق ديگر باطل كردند، آتش زدند و از بين بردند. اين، بيدارى است؛ اين را بايد حفظ كرد. بايد معيار اين باشد كه ببينيم دشمن آشكار اسلام و مسلمانها كجا قرار گرفته است، آنجا باطل است؛ نقطه‌ى مقابل آن، نقطه‌ى حق است؛ اين معيار است؛ اين معيار را بايد در نظر بگيريم. و به نظر ما واضح‌ترين مصداق، همين مسئله‌ى اتحاد و اتفاق بين ملتهاست. آنها ميخواهند بين ملتهاى مسلمان اختلاف بيندازند؛ ما بايد بدانيم كه اين اختلاف باطل است؛ در آيات قرآن، اين منهىّ است؛ تفرقه، اختلاف، گلاويز شدن با يكديگر، ميان ملتهاى مسلمان، سم مهلك است؛ از اين بايد اجتناب كنيم.

از خداى متعال كمك بخواهيم. اين فرصت ماه رمضان فرصت بسيار مهمى بود كه ان‌شاءاللّه ملتهاى مسلمان از آن استفاده كرده باشند. فرصت عيد فطر، فرصت بزرگى است. فرصتها از دست ميروند - «تمرّ مرّ السّحاب»(3) - بايستى از آنها لحظه‌اى استفاده كرد.

پروردگارا ! ملتهاى مسلمان را بر استفاده‌ى از فرصتهائى كه در اختيار آنها قرار ميدهى، موفق بفرما. پروردگارا ! يكپارچگى و وحدت امت اسلامى را بر اين ملت مظلوم ارزانى بدار. ما را در اين راه، موفق به اداى وظيفه‌مان بفرما.


1) مفاتيح‌الجنان، ذكر قنوت نماز عيد فطر
2) حجرات: 13
3) نهج‌البلاغه، حكمت 21

والسّلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته‌

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved