بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى
در شهرستان زلزله زده بم

1382/10/8

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامى‎ صبح‎ دوشنبه با سفر به شهر زلزله زده بم‎ از اين‎‎ شهر ويران شده‎ بازديد كردند و در جمـع‎ شمارى‎ ازمردم‎‎ داغدار بم خاطرنشان‎ كردند: داغ جوانان‎‎ وهمه‎‎ عزيزانى‎ كه در اين مصيبت‎ بسيارسنگين‎‎‎ جان باختند قلب‎ من و همه‎ ملـت‎ و مسؤولان‎ را بسيار متأثر ساخته‎ است‎ وياد اين‎‎ قربانيان ازخاطر هيچ‎ كس‎ نخواهد رفت‎ . ايشان درابتداى ورود به بم‎ حـدود دو ساعت‎ از مناطق‎ مختلف‎ اين‎ شهر بـازديـد كردند. رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامى‎ سپس‎ در جمع‎ شمـارى‎ ازمردم‎‎ مصيبت‎ زده‎‎ بم كه بسيارمتأثر بودند , با عرض‎ تسليت‎ عميق‎ به‎ مردم‎ صبـور ايـن‎ شهر و مناطق‎ اطراف‎ و همه‎ ملت‎ ايران‎ تاكيد كردند: قلبهاى‎ ما مالامال‎ اندوه‎ است‎ اما به‎‎ يارى‎ پروردگـار و همـت‎ و عـزم‎ و اراده مسؤولان‎ و مردم‎‎ از دل‎ ويرانه‎ هاي‎‎ بم شهـري آباد, بسيار مستحكم‎‎ وبسيار بهتر خواهيم ساخت‎. ايشان‎‎ زلزله‎ بم‎ را مصيبتى‎ بسيار سنگيـن و بزرگ‎ خواندند و افزودند: همه‎‎ عزيزانى‎ كه در اين‎ حادثه‎‎ جانكاه قربـانـى‎ شـدنـد داغ سنگينى‎ بر دل‎ مـن‎‎, مـردم‎ ايـران و همـه‎ مسؤولان‎ گذاشتند و در روزهاى‎ اخيـر قلـب‎ من‎‎ دائم‎ زيربار فشار اين مصيبت‎‎ بوده‎ است. حضرت‎‎ آيت الله‎‎‎ خامنه اى‎ زلزلـه بـم‎ را از جمله‎ ابتلائات‎ و امتحانهاى‎ الهى‎ برشمردنـد و افزودند: هركارى‎ بشود, داغ سنـگيـن‎ عزيزانى‎ كه‎‎‎ دراين‎‎ حادثه جان بـاختـه انـد همچنان‎ برقلب‎ همه‎ ما سنگينى‎ خواهد كـرد اما مى‎ توان‎ باعزم‎ و اراده‎‎ و كار به موقع‎ , خسارتهاى‎ اين‎‎ حادثه‎ را جبـران كـرد و همچون‎ ملتهايي‎‎ كه‎ روند عظمت‎ و بالندگي را از دل‎ ويرانه‎ ها و از درون‎ مصيبتها آغـاز كرده‎‎‎‎ اند حادثه جان‎ خراش‎ زلزله بم‎ را به آغازي‎‎‎ براى بناى دوباره‎ اما مستحكـم‎ ايـن‎ شهر تبديل‎ كرد . ايشان‎‎ با تشكراز مسؤولانى‎ كه‎ از اوليـن روز حادثه‎‎‎‎‎‎ خود را به منطقه زلزله زده رسـانـده اند, افزودند: سپاه‎, ارتش, بسيج‎, نيروى‎ انتظامي‎, هلال‎ احمر همراه‎ بخـش‎ هاى‎ گوناگون‎‎ دولت‎‎ در نجات زلزله‎ زدگـان و امدادانان‎ تلاش‎ كرده‎‎‎ اند و بـا تـوجـه بـه خسارات‎ بسيار سنگين‎‎‎ اين حادثه‎‎ همه مسـؤولان كشورو مسؤولان‎ همه‎‎ دستگاهها موظفند كـليـه امكانات‎ خود را با سازماندهى‎ مرتـب‎ و منـظم‎ به‎‎ ميدان‎‎ كمك‎ به آسيب‎ ديدگان بياورنـد و طبق‎ مديريت‎ متمركزى‎ كه‎‎ تشكيل‎ شده و بـايـد تقويت‎ شود همچنان‎ به‎ رفع‎ نيـازهـاى‎ مـردم‎ مظلوم‎‎ بم و مناطق‎ اطراف‎ همت‎ گمـارنـد تـا شايد اندكى‎ از رنج‎ وآلام‎‎‎ اين‎ مردم التيـام يابد . رهبرمعظم‎ انقلاب‎ با اشاره‎‎ به افزايش‎ كميت‎ و كيفيت‎ روند امداد آسيب‎ ديدگان‎ زلزله‎ بم‎ افزودند: همان‎‎ گونه‎‎ كه تصاوير تلويزيون نشان‎‎‎ مى‎ دهد همه‎‎ ملت‎ ايران در اين حادثه جانكاه‎‎ با چشماني‎‎ گريان‎ و قلبهايي پراندوه به‎ يارى‎ آسيب‎ ديدگان‎ بم‎‎ شتافتند وبا مردم مظلوم‎‎ بم همدردى‎ كردند كه‎‎ اين‎ كمكها ادامه پيدا خواهد كرد . ايشان‎‎ همچنين براى‎ مردم‎‎ اندوه‎‎ زده بم صبر و قدرت‎‎ تحمل‎ و اجر الهى‎ مسألت كردند. رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان کشورى و محلي حاضر در بم : لازم‎ است‎ با ارزيابى‎ روند امداد به‎ فكر آينده‎‎‎ نيز بود چرا كه نظير اين‎ حادثه هر لحظه‎ و در هـر جا ممكن‎ است‎ روى‎ دهد. رهبـر مـعـظم‎ انقلاب‎ اسلامى‎ پس‎ از بــازديــد از مـنـاطق‎ زلزله‎‎‎ زده بم‎ در جلسـهاى‎ با حـضـور جمعـى‎ از مسؤولان‎ كشورى‎ و محلى‎ بـا تاكـيــد بـر ادامه‎‎ تلاش‎ سريع‎ و بى‎ وقفه بــراى‎ تـاميـن‎ نيازهاى‎‎ فورى آسيب‎ديدگان‎‎ خاطر نشان كردند : در روند تداوم‎ امداد آسيب‎ ديدگان‎ بلاياى‎ طبيعي‎‎‎ معمولا مشكلات‎ فراواني بروز مي كـنـد كه‎‎ بايد ضمن‎‎ حل‎‎ مسائل موجود بـه فكــر آن مشكلات‎ نيز بود. مقـام‎‎ معـظم رهبرى‎ با اشاره‎‎ به حضور سريع‎ و مؤثر برخى‎ دستگاهها و مسئولان‎ در منطقـه‎ بـراي‎‎ يـاري آسيـب‎ ديـدگـان‎ افـزودنــد : لازم‎ اسـت‎ بـا ارزيابى‎ روند امداد به‎ فكـر آينده‎‎‎ نيز بود چرا كه نظير اين‎ حادثه هـر لحظه‎ و در هــر جا ممكن‎ است‎ روى‎ دهد. رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامي‎‎ ايجاد مـركـزيـتـى بسيار قوى‎ و آگاه‎‎‎ به همه جوانب‎ امر را در منطقه‎‎ ضرورى‎ خواندند و افـزودنـد : هـمـه دستگاهها بايد تحت‎ سازماندهى‎ متمركز و با هماهنگى‎ و همكارى‎ كامل‎ كليه‎ امكاناتـشـان‎ را براى‎ امداد آسيب‎ ديدگان‎ زلزلـه‎ اخـيـر بسيج‎ كنند. در اين‎‎‎ جلسه‎ آقايان عارف‎ معاون اول‎ رئيـس‎ جمهور, موسوى‎‎ لارى وزير كشـور , سـرلـشكـر رحيم‎ صفوى‎ فرمانده‎‎ كل‎ سپـاه پـاسـداران‎ , سرتيپ‎ پرديس‎ فرمانده‎ نيروى‎ هوايى‎ ارتـش‎ , سرتيپ‎ حجازى‎‎ فرمانده‎ نيروي مقاومت‎ بسيج‎ , سرتيپ‎ قاليباف‎ فرمانده‎ نيروى‎ انتـظامـى, بشارتى‎ رئيس‎ دفتر امـور منـاطق‎ مـحـروم‎ , استاندار كرمان‎, فرمـانـدار بم‎ و جمع‎ ديگرى‎‎‎ از مسؤولان‎ لشكرى و كشـورى حضور داشتند .

 

 

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved