بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات رهبر معظم انقلاب در مراسم صبحگاه نيروهاى سه گانه ارتش جمهورى اسلامى در نوشهر

29/6/1382

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

امروز و اين مراسم به ياد ماندنى را به جوانان عزيز دانش آموختگان نيروهاى سه گانه ى ارتش جمهورى اسلامى ايران تبريك عرض مى كنم و از استادان و مديران اين دانشگاهها و آموزشگاهها به خاطر زحمات شان سپاسگزارى مى كنم .
افسران جوان ما با ذخيره ى ايمان و شجاعت و كارآمدى و كاردانى ، مى توانند براى آينده ى كشور و ملت شان تاءثيرهاى عميق و بزرگى داشته باشند.
يك ملت مستقل ، تنها در سايه ى نشان دادنِ كفايت و كاردانى و شجاعت است كه مى تواند خود را در برابر طوفانهاى سهمگينِ زياده خواهى و طغيانگرى شروران عالم حفظ كند و زندگى ، كشور، آينده و تاريخ خود را افتخار بخشد. اين ، مخصوص امروز هم نيست ؛ در هميشه ى تاريخ ، قدرتمندان شرورى وجود داشته اند كه با زياده طلبى ها و شرارتِ ذاتى خود، موجبات مزاحمت و اذيت را براى ملتهاى مستقل فراهم مى كرده اند، كه ملتها فقط يكى از دو راه در پيش ‍ داشته اند؛ يا راه ايستادگى و تكيه ى به خود و استفاده از نيروهايى كه خداوند متعال در درون يك ملت به وديعه گذاشته و باارزش ترين ذخاير آنها را تشكيل داده و تحصيل كاردانى و نشان دادن غيرت و شجاعتِ لازم ؛ يا تسليم و ذلّت ؛ آن چنان كه سرنوشت بعضى از ملتها بر اثر بى كفايتى يا طمع ورزيهاى مسؤ ولان آنها چنين رقم زده شد.
همه ى دستگاههاى كشور براى به وجود آوردن آن چنان وضعيت افتخارآميزى براى ملت مى توانند سهيم باشند؛ اما نقش نيروهاى مسلح نمايان تر و برجسته تر است .
جوانان ميهن اسلامى ما چه در ارتش پُرافتخار جمهورى اسلامى ايران ، چه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و چه در نيروهاى بسيج مردمى در طول گذشته ى عمر پُر بركت استقلال ايران كه مربوط به دوران جمهورى اسلامى است توانسته اند اين نقش را ايفا كنند و مفتخرانه آن را به انجام برسانند؛ بعد از اين هم همين خواهد بود.
جوانان عزيز! از امروز شما وارد عرصه ى خدمتگزارى در ارتش خواهيد شد. همه ى نقشها حائز اهميت است ؛ در هر نيرو و در هر مسؤ وليتى كه هستيد و هر خدمتى كه به شما واگذار شده است ، در برابر آن احساس مسؤ وليت و نيز احساس توانايى كنيد. هم احساس كنيد كه موظف و مسؤ وليد كه اين كار را به بهترين وجه انجام دهيد، هم عميقا احساس كنيد كه بر اين كار تواناييد؛ و حقيقت ، همين است .
نوآورى ، ابتكار، استفاده از دلهاى پاك و نيروهاى با استعداد عميق ، مى تواند روزبه روز ارتش را پيش ببرد. امروز، ملت و كشور شما به اين فعاليت درونى و بيرونى (عزم و ايمان شما از طرفى و تلاش و كارتان از طرف ديگر) نيازمند است .
دشمنان ، استقلال ايران را نمى پسندند و مخالف آن هستند. آن كسانى كه دهها سال ظالمانه از سفره ى اين ملت دزديده و غارت كرده اند، قدرتمدارانى كه به چپاولگرىِ اين مرز و بوم در طول حكومت فرمانروايانِ بى كفايت و خائن عادت كرده اند، در دوران جمهورى اسلامى كه دست شان كوتاه شده است به فكر كارشكنى اند. از روز اولِ انقلاب و تشكيل نظام اسلامى ، اين دشمنى ها شروع شده و فراز و نشيب داشته كه به فضل پروردگار تا امروز شكست خورده و بعد از اين هم شكست خواهند خورد. مهم اين است كه ملت ايران و ماءموران اين ملت (مسؤ ولان ) در بخشهاى مختلف به خود و خداى خود متكى باشند، كه هستند؛ البته در تمام مدت انقلاب اسلامى و دورانِ شكوهمند نظام اسلامى همين طور بوده و بعد از اين هم همين گونه خواهد بود.
فرزندان عزيز من در همه ى سازمانها و بخشهاى نيروهاى مسلح با احساس ‍ توانائى و نشاط، وظائف شان را به بهترين وجهى دنبال كنند و وضعيتى را كه امروز نيروهاى مسلح در كشور ما دارند كه آن محبت فيمابين ميان مردم و نيروهاى مسلح و احساس يگانگى آنها با نيروهاى مسلح است ، قدر بدانند.
از خداوند متعال توفيقات و رحمت و فضل فراوانش را براى يكايك شما مسئلت مى كنم .

والسّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved