بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

بيانات رهبر معظم انقلاب
در ديدار شركت كنندگان در همايش
((رسانه هاى جهان اسلام در دفاع از انتفاضه فلسطين))

11 / 11 / 80


بسم الله الرحمن الرحيم

به همه ى برادران عزيز خوشآمد عرض مى كنم و اميدوارم كه گردهمايى شما براى عالم اسلام, بخصوص براى مردم مظلوم فلسطين, بركاتى داشته باشد.
دو مطلب را عرض مى كنم:يك مطلب درباره ى مساله ى فلسطين كه امروز مهمترين مساله ى جهان اسلام است و مطلب ديگر در باب رسانه ها و نقش و مسووليت آنهاست.
بايد شك نكنيم كه اين روزها, روزهاى سرنوشت سازى براى فلسطين است.البته فلسطين صحنه ى درگيريهاى اسلام و دشمنانش در طول تاريخ ما بوده و در صد سال اخير بخصوص در پنجاه سال اخير خط مقدم مبارزه ى با دشمنان اسلام بوده است.در واقع مى شود فلسطين را تابلويى از حوادث مهم تاريخ اسلام در قرنهاى متمادى دانست.ولى آنچه امروز در فلسطين مى گذرد با توجه به جوانب قضيه تقريبا استثنايى است.اولا فشارهايى كه امروز بر مردم فلسطين وارد مىآيد, بى سابقه است; ثانيا فداكارى و مبارزه ى جانانه يى هم كه امروز مردم فلسطين دارند مى كنند, بى سابقه است.ما هرگز ملت فلسطين را با اين جديت, با جسم و جان و مال و فرزند و عزيزانشان در صحنه مشاهده نكرده ايم; اين خصوصيت مربوط به اين انتفاضه ى مبارك است.
البته امريكا و بسيارى از كشورهاى غربى از اسرائيل حمايتى بى دريغ و آشكار مى كنند و ميثاقهاى بين المللى را زيرپا مى گذارند و يك بار ديگر براى همه ى دنيا به اثبات مى رسد كه نگاه قدرتهاى بزرگ به معاهدات و مجامع بين المللى, يك نگاه ابزارى است; آنها از اين معاهدات و از اين مجامع بين المللى, فقط در جهت منافع و هدفهاى خود استفاده مى كنند و براى آنها احترامى قائل نيستند.يقينا اسرائيل بدون پشتيبانى اقتصادى و سياسى و تبليغاتى و رسانه يى قدرتهاى بزرگ, امروز و هميشه, نمى توانست و نمى تواند بر سر پا بماند.مجرم در اين قضيه, فقط اسرائيل نيست; در درجه ى اول, امريكا هم در همه ى فجايع اسرائيل شريك جرم است.
غرب و قدرتهاى غربى, از آغاز پيدايش غده ى سرطانى صهيونيسم در اين منطقه, تعامل دوجانبه يى را با هم داشتند.وظيفه ى اسرائيل اين بوده است كه منافع قدرتهاى متجاوز غربى را در منطقه ى اسلامى حفظ كند; يعنى هميشه روبه روى كشورهاى اسلامى و كشورهاى منطقه, تهديد دايمى بالفعلى قرار داشته باشد و كشورهاى اسلامى را در يك دغدغه ى دايمى نگهدارد تا آنها نتوانند با هم متحد شوند و يك مجموعه ى همدل و همجهت را به وجود بياورند و از امكانات و ثروت و نيروى انسانى خود براى منافعشان استفاده كنند.متقابلا وظيفه ى آنها هم اين بوده است كه اين غده ى سرطانى را در اين منطقه با همه ى وجود نگهدارند.البته امروز اين نقش بيشتر از همه برعهده ى امريكاست.
در آغاز پيدايش اين مشكل و مصيبت بزرگ براى دنياى اسلام, غفلتهايى صورت گرفت و تدبير درستى براى مقابله ى با اين مشكل ديده نشد و به كار نرفت.البته شخصيتهاى برجسته يى در خود فلسطين و بيرون از فلسطين بودند كه نبايد زحمات آنها ناديده گرفته شود از قبيل مرحوم عزالدين قسام, مرحوم حاج امين الحسينى, مرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطا همه ى اينها خطر وجود دولت و حكومت صهيونيستى را در اين منطقه شناختند و آن را گوشزد كردند و مبارزاتى انجام دادند; ليكن دنياى اسلام و موظفان دنياى اسلام نتوانستند نقش خود را درست ايفا كنند; لذا در مبارزه ى مردم فلسطين با اين پديده ى بسيار خطرناك, افت و خيزهايى در طول زمان وجود داشته است.
ولى مبارزه ى امروز دو خصوصيت دارد كه در هيچيك از زمانها اين دو خصوصيت در مبارزات فلسطينيها و مبارزه براى فلسطين, با هم وجود نداشته است:يك خصوصيت, اسلامى بودن اين مبارزه است; و خصوصيت دوم, مردمى شدن و همه گير شدن آن است.اجتماع اين دو خصوصيت با هم, زانوان رژيم صهيونيستى را به لرزه درآورده است; احساس خطر در سراسر كيان صهيونيستى وجود دارد; مى فهمند و درست تشخيص مى دهند كه خطر عمده و اساسى, امروز به وجود آمده است.آن كسى كه امروز در مقابل كيان صهيونيستى قرار گرفته, يك گروه نيست; شخصيتهاى سياسى يى نيستند كه بشود پشت ميز مذاكره آنها را مجاب كرد.شما مى دانيد كه پشت ميز مذاكره, با شيوه هاى گوناگون مى شود افراد را مجاب كرد با تهديد, تطميع و وعده هاى دروغ اما وقتى مبارزه در دامن ملت افتاد و خودآگاهى در ميان مردم به وجود آمد و آنها با همه ى وجود احساس كردند كه وظيفه دارند در مقابل اين وضعيت بايستند, والا يكسره نابود و پامال خواهند شد; از طرفى هم هنگامى كه تدبير مبارزه, از ايمان اسلامى سرچشمه گرفت و به دلها و جانها متكى شد, در اين صورت, مبارزه براى دشمن, بسيار خطرناك مى شود; امروز چنين وضعى پيش آمده است.سردمداران رژيم مستكبر امريكا هم به همين دليل عصبانى اند و دارند باطن خود را نشان مى دهند.آنچه در دل آنها وجود دارد و هميشه پشت پرده هاى ضخيم رياكارى, آن را پنهان مى كنند, امروز در اظهاراتشان نشان داده مى شود.
امروز امريكاييها نه فقط از رژيم سفاك صهيونيستى, بلكه از جنايتهاى صريح او هم بدون هيچ پوشش و شرمى دارند حمايت مى كنند.فقط مساله ى ترور نيست; يك جنايت بزرگ و آشكار صورت گرفته است; از اين دارند حمايت مى كنند; از آوردن تانكها در كوچه ها و خيابانها حمايت مى كنند; از ويران كردن خانه هاى مردم حمايت مى كنند; اين باطن رژيم استكبار است.اين ((استكبار))ى كه در واژه هاى انقلاب اسلامى تكرار مى شود, يعنى اين.
حماس و جهاد اسلامى و حزب الله را به عنوان تروريست معرفى مى كنند; چرا؟! مگر اينها چه كرده اند؟! جرم اينها اين است كه از شرف و ميهن و خانه و مردم خود دفاع كرده اند.ميل امريكاييها اين است كه اسرائيل با جلادان خود, بچه هاى كوچك را بچه هايى مثل پسر اين مرد(1) را جلوى چشم پدرانشان به قتل برساند و كسى اعتراض نكند, چيزى نگويد, در صدد پاسخ برنيايد و خشمگين نشود.گناه حماس و جهاد اسلامى و حزب الله لبنان و همه ى مبارزان حقيقى صحنه ى نبرد فقط اين است كه در مقابل اين گونه تجاوزات قساوتآميز و كم نظير, به پاسخ عملى دست مى زنند و اقدام مى كنند.جرم جمهورى اسلامى هم اين است كه آشكارا و صريح از حق و عدالت دفاع مى كند.ما هرگز دفاع از حق و عدالت را به خاطر ميل دل قدرتهاى استكبارى كنار نگذاشتيم; ما هرگز در اين زمينه, سازش و رياكارى نكرديم; ما صريح حق و عدالت را مطرح و از آن دفاع كرديم; اين جرم ماست.
امريكاييها باطن خود را نشان دادند.
رئيس جمهور امريكا در نطق اخيرش, مثل كسى حرف مى زند كه تشنه ى خون انسانهاست! كشورها و ملتها را تهديد و متهم مى كند.همه ى دنيا مى دانند كه شيطان بزرگ, امريكاست; اين يك حرف متكى به دليل است.
اين عنوان ((شيطان بزرگ)) براى امريكا, يك نامگذارى بى دليل نبود.
شما به تاريخ سى, چهل سال گذشته نگاه كنيد; بيشترين كار شكنى را نسبت به نهضتهاى مردمى و مستقل, امريكا كرده است; بيشترين ترور شخصيتهاى مومن پاكدامن را در دنيا, دستگاه جاسوسى سياى امريكا كرده است; بيشترين حمايت را از رژيمهاى ضد مردمى در دنيا, امريكا كرده است; بيشترين فروش اسلحه و سلاحهاى مرگبار را در دنيا امريكا كرده است; بيشترين چپاول و غارت را نسبت به ثروتهاى ملتها, امريكا كرده است; اينها شيطنت است; پس بزرگترين شيطانهاست.البته اين كارها را شيطانهاى ديگرى هم در دنيا مى كنند, اما هيچكدام به شيطنت امريكا نيستند; پس او حقا شيطان بزرگ است.اين شيطان بزرگ كه همه ى ملتها نمى گويم همه ى دولتها و حكومتها شيطنت او را قبول دارند, جمهورى اسلامى را به شيطنت متهم مى كند! ما افتخار مى كنيم كه منفورترين شيطانهاى دنيا, با ما با اين لحن حرف بزند.ما از تعريف و تجليل سردمداران رژيم امريكا هرگز خشنود نمى شويم.
او مسوولان كشور ما را متهم مى كند كه منتخب مردم نيستند! در جمهورى اسلامى, همه ى سران كشور, منتخبان ملتند; آن هم نه يك انتخاب خشك و صرفا براى اين كه كارى كرده باشند; يك انتخاب حداكثرى مطلق و همراه با عواطف شديد است.اين بى تجربگيها و بى معرفتيهاى نسبت به حقايق ملتها, همان چيزهايى است كه امريكا تا حالا سيلى و چوب آنها را خورده و بعد از اين هم خواهد خورد.مسوولان بى تجربه ى امروز امريكا, كشور بزرگ خود را با اين حرفها و با اين كارها دارند لحظه به لحظه به لبه ى پرتگاه سقوط نزديكتر مى كنند.اينها از معنويت و انسانيت و حقوق انسانى بويى نبرده اند.با ملتهاى مظلوم, اگر بتوانند, در نهايت شدت و خشونت عمل مى كنند; با ملتهايى كه در مقابل آنها تسليم نشوند و به زانو در نيايند; اگر بتوانند, همان كارى را مى كنند كه امروز رژيم صهيونيستى با مردم فلسطين مى كند; ولى نمى توانند و در ارزيابى قدرت خود هم اشتباه مى كنند.
رژيم صهيونيستى با پشتيبانى امريكا دو عنصر بكلى دور از معنويت و حقيقت و عدالت و انسانيت در صدد است ملت فلسطين را به زانو در بياورد و او را وادار كند كه حرف حق خود را بر زبان نياورد و پس بگيرد; و البته نخواهد توانست.خصوصيت مبارزه ى امروز و انتفاضه ى فلسطين اين است كه ملت فلسطين به معناى حقيقى كلمه به پاخاسته است.
به نقش رسانه ها و تبليغ مى رسيم.اين صحنه ى مبارزه, يك صحنه ى عمومى است; هر كس به قدر توانايى خود در سرتاسر دنياى اسلام وظيفه يى دارد و بايد نقشى ايفا كند.امروز دنيا, دنياى رسانه ها و تبليغ و تبيين است.امروز در مقابل شما امپراتورى خبرى دشمنان دنياى اسلام قرار دارد كه غالبا در كنترل صهيونيستهاست.امروز يك اتوبان يكطرفه ى خبر و تحليل از طرف رسانه هاى خبرى به سمت افكار عمومى دنيا از جمله افكار عمومى كشورهاى عربى و اسلامى و خود مسلمانان جارى است.صهيونيستها از آغاز شروع كار خود, به سمت رسانه هاى خبرى و تبليغى رفتند.يكى از سياستهاى آنها اين بود كه رسانه هاى تبليغى دنيا را قبضه كنند; الان اين گونه است.آنها از اول كار, يك شگرد تبليغى را انتخاب كردند كه بسيار مهم و تعيين كننده بود و تا امروز تاثيرگذار بوده است; آن شگرد تبليغى عبارت است از مظلوم نمايى.
براى مظلوم نمايى, داستانها و افسانه هاى فراوانى جعل شد; خبرهايى ساخته شد و تلاشهاى بى وقفه يى انجام گرفت.امروز هم در نهايت سفاكى, باز همان تبليغات ادامه دارد; يعنى باز هم مهمترين كار صهيونيستها در دنياى تبليغات, مظلوم نمايى است.
اينها مساله ى نگرانى روانى يهوديان را مطرح كردند و گفتند چون يهوديها در طول قرنهاى متمادى زير فشار بودند, از لحاظ روانى دچار نگرانى اند و به امنيت روانى احتياج دارند.
صهيونيستها در مذاكرات با سران كشورهاى غربى و بعدها در گفتگوهاى خود با كشورهاى اسلامى و عربى, مساله ى امنيت روانى را مطرح كردند و گفتند ما به امنيت روانى احتياج داريم و بايد امنيت روانى ما تامين شود.اين امنيت روانى يعنى چه؟ هيچ معناى مشخص و هيچ پايانى ندارد.هر اقدامى بخواهد انجام بگيرد, اگر به سودشان نباشد, به بهانه ى امنيت روانى, مى توانند آن را خنثى كنند.
بسيارى را در دنيا قانع كردند كه به امنيت روانى احتياج دارند و بايد امنيت روانى آنها تامين شود.
برآوردن نياز اسرائيل در مورد امنيت روانى, مشكل تر است از چشم پوشيدن از سرزمين.شما وقتى سرزمين را از دست مى دهيد, مى دانيد چه چيزى را از دست داديد; اما وقتى مى خواهيد خواسته ى اسرائيل را در مورد امنيت روانى برآورده كنيد, نمى دانيد تا كجا بايد تسليم شويد و تا كجا بايد امتياز بدهيد.اين امتياز دهى, پايانى ندارد; مرتب بايد امتياز داد.
تجربه ى اروپا در اين مورد, عبرتآموز است.دولت آلمان صد و پنجاه ميليارد مارك به عنوان خسارت به يهوديها داد; اما خسارت يهوديان از آلمان هنوز تمام نشده است; باز هم خسارت طلبكارند و بايد به آنها داده شود! آنچه يهوديها با آلمان كردند, كم و بيش با برخى كشورهاى اروپايى ديگر مثل اتريش, سوئيس, فرانسه, حتى تا چند سال قبل با واتيكان نيز انجام دادند; همه بايد خسارت بدهند; اين خسارت تمام شدنى نيست! در بعد روانى, اسرائيليها فعاليتهاى بسيار مهمى دارند.همه ى سياستمداران, خبرنگاران, روشنفكران, كارگزاران و نخبگان غرب بايد در مقابل بناى يادبود كوره ى آدم سوزى سر تعظيم فرود بياورند; يعنى همه, داستانى را كه اصل صحت آن معلوم نيست, مورد تاكيد قرار دهند و خود را بدهكار آن داستان قلمداد كنند; اينها روشهايى است كه در تبليغ دارند و همه معطوف به ((مظلوم نمايى)) است.
البته در بخش ديگرى از دنيا, با تكيه ى بر داستانهاى ذكر شده ى در تورات و اين كه اين جا سرزمينى است كه به فرزندان اسرائيل بخشيده شده, بسيارى از مسيحيها را هم با خود همفكر و همدل كردند.آن طورى كه من در آمارى ملاحظه كردم, اينها توانسته اند در برخى كشورها از جمله عمدتا در امريكا به عنوان پشتوانه ى افكار عمومى, با همين تبليغات, ميليونها صهيونيست غير يهودى درست كنند! اينها سالهاست كه دارند اين كار تبليغاتى را مى كنند; امروز هم با شدت هر چه تمام تر همين تبليغات در دنيا ادامه دارد.
البته از حوادثى هم كه پيش آمد مثل حادثه ى بيستم شهريور (يازده سپتامبر) در نيويورك و واشنگتن حداكثر سو استفاده را كردند و توانستند مساله ى فلسطين را از متن قضاياى دنياى اسلام به حاشيه برانند; از اين جهت هم صهيونيستها صددرصد مورد كمك امريكا قرار گرفتند.اما در مقابل, هيچ كس حق ندارد و نبايد در كشورهايى كه ادعاى آزادى مى كنند, آتش زدن زندگى زنان و كودكان فلسطينى را مورد سوال و اعتراض قرار دهد و قساوتهايى را كه امروز عليه ملت فلسطين به كار مى رود, ذكر كند.
با توجه به اين روش تبليغى و شناخت روانى يى كه انسان از دشمن پيدا مى كند, مجموعه ى مسوولان و كارگزاران رسانه هاى كشورهاى اسلامى بايد مسووليت خود را احساس و راه خود را تنظيم كنند; اين يك كار حياتى و مهم است.امروز نه فقط براى ملت فلسطين, بلكه براى دنياى اسلام, اين يك كار حياتى و يك وظيفه ى سنگين است.
به عنوان يك مثال, من تجربه ى جنوب لبنان را كه دوستان در جريان آن هستند به عنوان يك الگو مى توانم مطرح كنم.مومنين و جوانان مبارز لبنان توانستند از اهرم و عامل تبليغات به بهترين وجه و به صورت شايسته, در حركت عظيمى كه عليه صهيونيستها كردند, استفاده كنند; توانستند عنصر مقاومت و فداكارى را به دنياى اسلام درست منعكس كنند; به اين ترتيب است كه دشمن به ستوه مىآيد.همه ى دنياى اسلام فهميدند كه مقاومت در جنوب لبنان چه مى كند و چه كار مى خواهد بكند و هدف او چيست.در آن جا تبليغات به شيوه ى خوب و درستى به كار رفت.خودى روحيه پيدا كرد, دشمن روحيه اش ضعيف شد و به ستوه آمد; اين كارى است كه ما هميشه بايد بكنيم.دنياى اسلام هميشه در حال مبارزه و مورد حمله است.اين قطعه يى از بدن دنياى اسلام است كه امروز در چنگال صهيونيستهاست; شب و روز دارند به او حمله مى كنند; لذا بايد از رسانه ها حداكثر بهره بردارى به نفع اين قضيه به عمل آيد.
لازم است براى استراتژى تبليغى عليه صهيونيستهاى غاصب, يك طراحى بنيادين صورت گيرد.اين كه ما به صورت تاكتيكى در هر موقعيتى بخشى از مظلوميتها را بيان كنيم, كافى نيست; بايد يك راهبرد عمومى, تبليغى در همه ى دنياى اسلام به صورت مشترك تعيين و به آن عمل شود.
ما رسانه هاى بزرگ دنيا را در اختيار نداريم; اما آنچه را هم كه در اختيار داريم; چيز كمى نيست.ما بايد از سرمايه و موجودى خود كه متعلق به دنياى اسلام است حداكثر استفاده را بكنيم; همه در اين زمينه مسوول و موظفند; روشنفكران و سياستمداران و شاعران و نويسندگان و هنرمندان و دانشگاهيان مسوولند; اينها قشرهاى اثرگذارند; اينها كسانى اند كه مى توانند رسانه ها را بدرستى تغذيه كنند.شما كه در اين جا جمع شده ايد, همين اجتماع شما يك حادثه ى بزرگ است.در اين اجتماع, شما مى توانيد اين را پايه يى براى يك حركت هماهنگ رسانه يى در همه ى دنياى اسلام قرار بدهيد; اين كار ممكنى است.چرا ما از ابزارهاى خود استفاده نمى كنيم؟ بسيارى از نويسندگان و روشنفكران دنياى اسلام به سردمداران برخى از كشورهاى اسلامى و دولتهايى كه رفتار مناسبى در مقابل صهيونيستها ندارند, اعتراض مى كنند; مى گويند چرا از نفت و ثروت و از امكان سياسى خود عليه صهيونيستها استفاده نمى كنيد؟ البته اين اعتراض وارد است و به نظر ما اين اشكال, اشكال درستى است; اما عينا مى شود همين سوال را در دنياى روشنفكرى, نويسندگى و دنياى دانشگاهها مطرح كرد:چرا از سرمايه ى عظيم علمى و روشنفكرى, آن چنان كه بايد و شايد, استفاده نمى شود؟ گاهى يك شعر و يك قصيده تاثيرى مى گذارد كه بسيارى از پولها و ثروتها نمى تواند آن اثر را به وجود بياورد.يك روز يك شاعر فلسطينى قصيده يى گفت و دلهاى دنياى عرب را به شورش وادار كرد اين مربوط به سال 67 يا 68 است گاهى يك شگرد خوب رسانه يى يا يك حركت هماهنگ تبليغاتى, از بستن شيرهاى نفت اثرش بيشتر مى شود.
آنچه كه ما امروز احتياج داريم, اين است كه كسانى كه مشغول مبارزه هستند, روحيه پيدا كنند و بدانند آينده ى آنها اميدبخش است; متاسفانه گاهى عكس اين ديده مى شود.
دستگاههاى تبليغاتى غرب تلاش مى كنند تا اين اميد را در هم بشكنند.
در همين ماههاى اخير كه انتفاضه حداكثر احتياج را به حمايت و كمك داشت, ديده شد كه در دنياى اسلام بعضى از قلمها به مطالبى كشانده شد كه براى انتفاضه سم بود.از ناتوانى و ضعف انتفاضه حرف زدند; اينها سم است.معناى اين مطالب اين است كه ملت فلسطين هيچ راهى جز تسليم و به خاك افتادن در مقابل صهيونيستها ندارد.
البته امريكا و اسرائيل هم به چيزى كمتر از تسليم مطلق فكر نمى كنند, اما آنها دشمن اند و البته اشتباه مى كنند; اين چيزى است كه پيش نخواهد آمد.
آنها جز به تسليم مطلق از طرف فلسطينى ها قانع نيستند; رفتار آنها با طرف فلسطينى, يك بار ديگر اين را ثابت كرد.آنها حاضر نيستند هيچ امتيازى به طرف فلسطينى بدهند.آنها مى خواهند از طرف فلسطينى هم به عنوان يك ابزار براى نابود كردن انتفاضه ى فلسطين استفاده كنند; به كمتر از اين قانع نيستند.ما نبايد به تسليم كردن و نوميد كردن ملت فلسطين كمك كنيم; ما بايد حقيقت را بيان كنيم.حقيقت, اميد و افق تازه و به لرزه درآمدن زانوان صهيونيستها و محتاج شدن و مستاصل شدن قدرتهاى حامى صهيونيستها در مقابل حركت عمومى ملتى است كه متكى به ايمانش حركت مى كند.آن ملتى كه يكپارچه حركت مى كند و به ايمان خود متكى است, شكست پذير نيست.ما بايد اين حقايق را براى ايجاد اميد بيشتر در دلهاى كسانى كه وسط ميدان و صحنه اند, روشن كنيم و زمينه ى روانى مقاومت را فراهم نماييم.
وظيفه ى رسانه ها اين است كه كارى كنند تا زمينه ى روانى مقاومت پيدا شود.
امروز در دنيا رسانه هاى صهيونيستى تجاوزهاى مكرر و همه روزه ى اسرائيل را به صورت گذرا مطرح مى كنند.اگر مى توانستند همين را هم مطرح نكنند, نمى كردند; منتها مصالح رسانه يى آنها ايجاب مى كند كه مطرح كنند; ولى خيلى گذرا, خيلى سطحى, خيلى ناقص و گزينشى; اما عمليات فلسطينيها را كه دفاع از وجود و شرف و ميهن و سرزمين شان است, طورى منعكس مى كنند كه گويا اسرائيل مظلوم است! مظلوم واقعى را كه ملت فلسطين است, تروريست و جنايتكار جلوه مى دهند; اما متجاوز سفاك جنايتكار را مظلوم نشان مى دهند; امروز رسانه هاى دنيا دارند اين كار را مى كنند; سياستمدارها هم در اظهارت خود, همين حرفها را تكرار مى كنند.
سيستم رسانه يى اسلام و سيستم رسانه يى عرب بايد طورى رفتار كند كه معنايش اين نباشد كه از معركه دور است.شما وسط ميدان ايد; چه بخواهيد و چه نخواهيد.امروز, روزى است كه هر اقدام ما, در آينده ى تاريخ اثر مى گذارد و ثبت خواهد شد.ما اميدوار هستيم كه همه ى دنياى اسلام اين قضيه را با همه ى ابعادش بروشنى درك كند و بر طبق آنچه وظيفه ى اوست, عمل كند.
اميدواريم خداى متعال بركات و فضل خود را بر ملت فلسطين و بر دنياى اسلام نازل كند و آنها را مشمول لطف و نصرت خود قرار دهد.ما آفاق را روشن مى بينيم.ما با ايستادگى, آينده ى خوبى را براى دنياى اسلام و فلسطين پيش بينى مى كنيم.ما معتقديم كه مرگ دنياى اسلام و ذلت و تحقير نهايى او روزى است كه در مقابل فزون طلبى استكبار و صهيونيسم عقب بنشيند و تسليم آن شود.اميدواريم خداوند چنين روز و چنين وضعيتى را هرگز براى دنياى اسلام پيش نياورد.


والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved