بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram


پـاسـخ مقام معظم رهبرى درباره نظريه مشورتى و پيشنهادهاى مجمع
15 / 5 / 80

بسم الله الرحمن الرحيم


مـصـوبه پيشنهادى مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام را با ترجيح قيد تـا اعـلان نـظـريه تفسيرى شوراى نگهبان دربند 2 تاييد مى كنم و جـهت اجـراء آن را بـه مـجـلس محترم شوراى اسلامى و شوراى محترم نگهبان و قوه قضاييه ابلاغ مى نمايم.
امـيـدوارم دراسرع وقت پس از معرفى حقوقدانان ازسوى رئيس محترم قـوه قـضـاييه, مجلس محترم شوراى اسلامى با تشكيل جلسه و انتخاب دو نـفـر نـمـاينده باقيمانده از حقوقدانان شوراى نگهبان, هرچه زودتـر بـه بـرگـزارى مراسم تحليف همت گمارد. درپايان از زحمات رئـيـس و اعـضاى محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با سرعت عمل و دقـت خـود بـه حـل ايـن مـعضـل اهتمام ورزيده اند سپاسگزارى مى نمايم.


سيدعلى خامنه اى
15 / 5 / 80

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved