بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

پيام رهـبر مـعظم انـقلاب به مناسبت ارتحال آيت الله روحانى

شنبه ـ 5 / 9 / 79

بسم الله الرحمن الرحيم

بـا تـاسف فـراوان اطـلاع يـافتيم كـه عالم ربانى و فقيه و متكلم عالى مقام آيـت الله آقـاى حـاج سـيدمهدى روحانى پس از گذراندن دوران بيمارى پررنج و دشـوار, زنـدگى را بـدرود گـفته و حـوزه ى علميه ىقم و دوستان و ارادتمندان بيشمار خود را به فقدانى دردناك دچار ساخته است.

ايـشان فـقيه و مـتكلمى سـرآمد و يـكى از استوانه هاى علم و تقوا در حوزه ى علميه قم و نمونه و اسوه اى در پارسايى و پرهيزگارى و صدق و صراحت بودند. بـيت رفـيع و اصـيل و منش, زهد و تواضع و رفتار مردمى و فروتنانه در كنار بـرجستگى علمى و تحقيقى, از ايشان شخصيتى كم نظير پديد آورده بود كه ارادت و محبت و تكريم دلهاى بيشمارى را به خود جلب مى كرد.

نـام اين روحانى برجسته و جليل القدر در آزمونهاى بزرگ دوران مبارزات و از آغـاز تـشكيل نـظام جـمهورى اسـلامى تاكنون, در رديف مدافعان صميمى و صادق انقلاب قرار داشت و شهادت فرزند رشيد و عزيز ايشان در جبهه هاى جنگ تحميلى, آزمونى بزرگ در اين باره بود.

رحـلت ايـن شخصيت ممتاز, فقدانى خسارتبار براى حوزه ى علميه قم و دوستان و ارادتـمندان ايـشان محسوب مى گردد و اينجانب اين مصيبت را به حضرت بقيه الله روحـى فـداه و حوزه هاى علميه و خاندان محترم و فرزندان و بازماندگان مكرم ايشان تسليت عرض مى كنم و علو درجات ملكوتى ايشان را از خداوند رحيم مسئلت مى نمايم.

 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved