شهید آوینی

 

 

 

 

فصل چهارم : اقتصاد

موضوع: پول، بانك و اقتصاد

موجبيت يا ديكتاتوري اقتصاد با اختيار و اراده‌ي آزاد انساني منافات دارد. تنها در يك صورت ما مجاز هستيم كه همه‌ي نظامات اجتماعي را بر محور رشد اقتصادي تنظيم كنيم و آن اينكه رشد و توسعه‌ي اقتصادي با تكامل و تعالي روحاني ما انطباق پيدا كند. در جهان امروز، بالعكس، توسعه‌ي اقتصادي همواره در مسيري است كه با تعالي روحي بشر منافات دارد و رشد اقتصادي به ابتذال اخلاقي بشر مي‌انجامد.

نام مقاله : ديكتاتوری‌ اقتصاد

وقتي پول تنها وسيله‌اي است كه انسان را به همه‌ي اهداف خويش مي‌رساند، ديگر نمي‌توان آن را در حد يك وسيله نگه داشت و بالطبع پول جايگزين همه‌ي اهداف مي‌شود و به هدف ـ و بلكه بزرگ‌ترين هدف ـ بشر تبديل مي‌شود. اين بيماريي است كه اكنون همه‌ي جوامع بشر را مبتلا ساخته است، چرا كه ديگر بشر نمي‌تواند بدون واسطه‌ي پول، كالاها و اشيا را مستقيماً در برابر نيازهاي خويش معنا كند.

نام مقاله : از ديكتاتوری‌ پول‌ تا اقتصاد صلواتی

امروزه در سراسر كره‌ی زمین، بجز ایران، افسار سیاست در دست اقتصاد است و آن را به هر سوی كه بخواهد می‌كشاند و حتی اگر جنگ فی‌مابین غول‌های سیاسی جهان وجود داشته باشد ـ كه ندارد ـ جنگی اقتصادی است و باز هم، همان طور كه عرض شد، علت این امر را باید در این مسئله‌ی فرهنگی یا مابعدالطبیعی جست و جو كرد: ماده‌گرایی بشریت. همین ماده‌گرایی است كه اقتصاد را بر سایر وجوه حیات بشری غلبه داده و همه‌ی جهان را قلمرو تركتازی و دیكتاتوری اقتصاد كرده است.

نام مقاله : نظام‌ سیاره‌ای‌ اقتصاد

در نظام اسلامي كار هر كس مستقيماً بر اعتقادات و تمايزات كيفي و روحي افراد بنا مي‌شود و آنچه انسان‌ها را به كار وا مي‌دارد نه پول، كه عشق است. مؤمن تابع اعتقاد خويش است نه اقتصاد، و عمل او مستقيماً بر نيت اوست كه بنا مي‌شود. در سيستم كارخانه‌اي، كارگر و كارمند پيوند اعتقادي خويش با كارش را از دست مي‌دهد و بالاجبار، فقط براي امرار معاش دست به‌كار مي‌زند و از آنجا كه همه‌ي احتياجات او با پول برآورده مي‌شود، اين پول است كه غايت آمال و مبدأ و ميزان همه‌ي ارزش‌ها مي‌شود. از ديكتاتوری‌

نام مقاله : پول‌ تا اقتصاد صلواتی

_شیوه‌ی بنیادین کار این مؤسسات غربی تبلیغات تجاری بر فرمول معروفی که «هیتلر» در کتاب خود «نبرد من» در مورد «پروپاگاند» مطرح کرده است، استوار است: «وقتی می‌خواهید جامعه‌یی را به سوی چیزی بکشید، حیوانی‌ترین و پست‌ترین غرائز او را آماج و نشانه‌ی' پروپاگاند یا تبلیغات خود قرار دهید. غده‌ی آب دهان او را برای آگهی یک‌' کنسرو و غریزه‌ی جنسی او را برای آگهی یک جوراب یا یک اتومبیل آخرین سیستم، تحریک کنید.»

 نام مقاله :دیکتاتوری اقتصاد

_از یک سو اقتصاد بر همه‌ی وجوه دیگر زندگی بشر غلبه یافته است و انسان را در محدوده‌ی مادی وجود خویش محصور ساخته، و از جانب دیگر، اقتصاد نیز ـ با مفهومی که امروزه پیدا کرده است ـ بنیان توسعه‌ی خویش را بر پست‌ترین امیال و آمال‌ حیوانی بشر استوار داشته است.

نام مقاله : دیکتاتوری اقتصاد

_جلوگیری از شتاب فزاینده‌ای که امروز در زمینه‌ی تولید کارخانه‌ای وجود دارد، حتی برای لحظه‌ای چند، بدون شک به فروپاشی ابرقدرت‌های اقتصادی و تحولاتی بسیار عظیم و غیر قابل پیش‌بینی در سیستم واحد اقتصاد کنونی کره‌ی زمین منجر خواهد شد.

نام مقاله : دیکتاتوری اقتصاد

_پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها تجربه‌ای است که حقیقت را آنچنان که هست به مردم جهان نشان داد. انقلاب اسلامی ایران نشان داد که برای مبارزه با قدرت جهنمی استکبار هرگز نمی‌توان از همان طرقی اقدام کرد که او خود بنیان آن را نهاده است. شعار «مشت و درفش» و «خون و شمشیر» به‌خوبی می‌تواند از عهده‌ی بیان حقیقت برآید و همین‌طور، قیام عاشورا اسوه‌ای است که تنها راه پیروزی بر باطل را بر ما نمایان می‌سازد.

نام مقاله : دیکتاتوری اقتصاد

_جنگ نفت و حملات سازمان‌یافته‌ی دشمن به مراکز صنعتی ما نشان‌دهنده‌ی همین واقعیت است که استکبار جهانی می‌خواهد با تحمیل فشارهای تحمل‌ناپذیر اقتصادی، ما را وادار کند که از اعتقاداتمان صرف نظر کنیم. آنها می‌خواهند با اقتصاد بر اعتقاد ما غلبه کنند، و انصافاً در دنیای امروز، اگر هم راهی برای غلبه بر ایمان و اعتقاد وجود داشته باشد، همین است و لاغیر.

نام مقاله : دیکتاتوری اقتصاد 

_در اینجا مناسبت دارد که بار دیگر اشاره‌ای کوتاه به مفهوم «توسعه» داشته باشیم. لازمه‌ی دستیابی به توسعه یافتگی این است که ما همه‌ی ساختارها و سازمان‌بندی‌های اجتماع را در جهت رشد اقتصادی تنظیم کنیم و بدین ترتیب فرهنگ نیز تابعی از اقتصاد خواهد شد. آیا اسلام ما را در این راه مجاز می‌دارد یا خیر؟

ضرب‌المثل مشهوری می‌گوید «شکم گرسنه دین و ایمان نمی‌شناسد» و این معنا تقریباً شبیه به محتوای این حدیث است که می‌فرماید: کاد الفقر ان یکون کفرآ. سؤال اینجاست که آیا انسان اجازه دارد خود را به محتوای این ضرب‌المثل تسلیم کند یا خیر. آیا حضرت رسول اکرم(ص) و یاران و اصحاب معدود ایشان در محاصره‌ی اقتصادی شعب ابی‌طالب خود را به این معنا تسلیم کردند؟ مشهور است که در طول این سه سال بسیار بود روزهایی که آنها هر یک به دانه‌ای خرما یا کمتر از آن اکتفا کردند و استقامت ورزیدند و در برابر مشرکان تسلیم نشدند.

نام مقاله : دیکتاتوری اقتصاد

رمز پیروزی ما استقامت است.

نام مقاله : دیکتاتوری اقتصاد

_اگر ما قصد بررسی مبانی تمدن غربی و مقابله با معیارهای آنان در باب توسعه‌ی اقتصادی نداشتیم هرگز به سخنان غربی‌ها مراجعه نمی‌کردیم، چرا که به‌راستی «در غرب خبری نیست».

نام مقاله : دیکتاتوری اقتصاد

_دنیای جدید رفاه و رونق اقتصادی خود را مدیون جنگ است، جنگ مستمری که هیچ‌گاه پایان ندارد، جنگ مستمری که اربابان اقتصادی دنیا، صاحبان کارتل‌ها و تراست‌ها نمی‌خواهند پایان داشته باشد، چرا که منافع اقتصادی آنها تماماً به جنگ وابسته است.

نام مقاله : دیکتاتوری اقتصاد

_اگر امروز صلح در کرة زمین بر موازنه‌ی قدرت اتمی متکی است از همین است که اربابان اقتصادی دنیا حاضر نیستند دست از منافع خویش بردارند، حال آنکه قدرت انفجار فقط سی بمب اتمی کافی است که همه‌ی کره‌ی زمین را به کویر طاعون‌زده‌ی مرده‌ای تبدیل کند.

نام مقاله : دیکتاتوری اقتصاد


Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo