بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

توضیح المسائل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه)

دانلود فایل pdf

احكام تقليد نماز آيات
احكام طهارت دستور نماز آيات
آب مطلق و مضاف نماز جمعه
1ـ آب كُـرّ شرايط نماز جمعه
2 ـ آب قليل وقت نماز جمعه
3ـ آب جارى كيفيت نماز جمعه
4 ـ آب باران احكام نماز جمعه
5 ـ آب چاه نماز عيد فطر و قربان
احـكام آبـها اجير گرفتن براى نماز
احكام تَخَلّى (بول و غائط كردن) احكام روزه
اِسْتِبْراء نـيّـت
مستحبات و مكروهات تخلّى چيزهايى كه روزه را باطل مى كند
نجـاسـات 1 و 2 ـ خوردن و آشاميدن
1 و2 ـ بول و غائط 3 ـ جماع
3 ـ مـنى 4 ـ استمناء
4 ـ مردار 5 ـ دروغ بستن به خدا و پيغمبر
5 ـ خــون 6 ـ رساندن غبار غليظ به حلق
6 و 7 ـ سگ و خوك 7 ـ فرو بردن سر در آب
8 ـ مشرك 8 ـ باقيماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح
9 ـ شـراب 9 ـ اماله كردن
10 ـ فقّاع 10 ـ قى كردن عمدى
11 ـ عرق شتر نجاستخوار احكام چيزهايى كه روزه را باطل مى كند
عرق جنب از حرام آنچه براى روزه دار مكروه است
راه ثابت شدن نجاست جاهايى كه قضا و كفّاره واجب است
راه نجس شدن چيزهاى پاك كفّاره روزه
احكام نجاسات جاهايى كه فقط قضاى روزه واجب است
مُطَهِّرات احكام روزه قضا
1 ـ آب احكام روزه مسافر
2ـ زمين كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست
3ـ آفتاب راه ثابت شدن اوّل ماه
4ـ اِسْتِحاله روزه هاى حرام و مكروه
5 ـ سركه شدن آب انگور روزه هاى مستحبّ
6 ـ انتقال مواردى كه مستحب است انسان از كارهايى كه روزه را باطل مى كند خوددارى نمايد
7 ـ اسـلام احكام خمس
8ـ تَبَعيّت 1 ـ منفعت كسب
9ـ برطرف شدن عين نجاست 2 ـ معدن
10ـ اِسْتبْراء حيوان نجاستخوار 3 ـ گنـج
11ـ غائب شدن مسلمان 4 ـ مال حلال مخلوط به حرام
احكام ظرفها 5 ـ جواهرى كه بواسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد
وضــو 6 ـ غنيمت
وضوى ارتماسى 7 ـ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد
دعاهايى كه موقع وضو گرفتن مستحب است مصرف خمس
شرايط وضو احكام زكات
احـكام وضـو شرايط واجب شدن زكات
چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت زكات گندم و جو و خرما و كشمش
چيزهايى كه وضو را باطل مى كند نصاب طلا
احكام وضوى جبيره نصاب نقره
غسلهاى واجب زكات شتر و گاو و گوسفند
احكام جنابت نصاب شتر
چيزهايى كه بر جنب حرام است نصاب گاو
چيزهايى كه بر جنب مكروه است نصاب گوسفند
غسل جنابت مصرف زكات
غسل ترتيبى شرايط كسانى كه مستحق زكاتند
غسل ارتماسى نيّت زكات
احكام غسل كردن مسائل متفرّقه زكات
استحاضه زكات فطره
احكام استحاضه مصرف زكات فطره
حيــض مسائل متفرّقه زكات فطره
احكام حائض احكام حـجّ
اقسام زنهاى حائض امر به معروف و نهى از منكر
1 ـ صاحب عادت وقتيه و عدديه شرايط امر به معروف و نهى از منكر
2 ـ صاحب عادت وقتيه مراتب امر به معروف و نهى از منكر
3 ـ صاحب عادت عدديه مسائل دفاع
4 ـ مُضْطَرِبه احكام خريد و فروش
5 ـ مُبْتَدِئه چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است
6 ـ ناسِيه معاملات مكروه
مسائل متفرقه حيض معاملات حرام
نـفـاس رباى معاوضى
غسل مسّ ميّت شرايط فروشنده و خريدار
احكام محتضر شرايط جنس و عوض آن
احكام بعد از مرگ صيغه خريد و فروش
احكام غسل و كفن و نماز و دفن ميّت خريد و فروش ميوه ها
احكام غسل ميّت نقد و نسيه
احكام كفن ميّت معامله سَلَف
احكام حنوط شرايط معامله سلف
احكام نماز ميّت احكام معامله سَلَف
دستور نماز ميّت فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
مستحبّات نماز ميّت مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند
احـكام دفـن مسائل متفرقه
مستحبّات دفن احكام شركت
نماز وحشت احكام صلح
نبش قـبر احكام اجاره
غسلهاى مستحب شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند
تيـمّم شرايط استفاده اى كه مال را براى آن اجاره مى دهند
موارد تيمّم مسائل متفرّقه اجاره
چيزهايى كه تيمم بر آنها صحيح است احكام جُعاله
دستور تيمّم احكام مزارعه
احكام تيمّم احكام مُساقات
احـكام نـماز كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند
نمازهاى واجب احكام وكالت
نمازهاى واجب يوميّه احكام قـرض
احكام وقت نماز احكام حواله دادن
نمازهايى كه بايد به ترتيب خوانده شود احكام رَهـن
نمازهاى مستحبّ احكام ضامن شدن
وقت نافله هاى يوميّه احكام كفالت
نماز غفيله احكام وديعه (امانت)
احكام قبله احكام مضاربه
پوشانيدن بدن در نماز احكام عارِيَه
لباس نمازگزار احكام نكاح يا ازدواج
مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد احكام عقد
چيزهايى كه در لباس نمازگزار مستحب است دستور خواندن عقد دائم
چيزهايى كه در لباس نمازگزار مكروه است دستور خواندن عقد غير دائم
مكان نمازگزار شرايط عقد
جاهايى كه نماز خواندن در آنها مستحب است عيبهايى كه به واسطه آنها مى شود عقد را بهم زد
جاهايى كه نماز خواندن در آنها مكروه است عدّه اى از زنها كه ازدواج با آنها حرام است
احكام مسجد احكام عقد دائم
اذان و اقامه مُتعه يا صيغه
ترجمه اذان و اقامه احكام نگاه كردن
واجبات نماز مسائل متفرقه زناشوئى
نيّـت احكام شير دادن
تكبيرة الاحرام شرايط شير دادنى كه علت محرم شدن است
قيام نماز  آداب شير دادن
قـرائـت مسائل متفرقه شير دادن
ركـوع احكام طـلاق
سجــود عِـدّه طـلاق
تشهّد عدّه زنى كه شوهرش مرده
سلام نماز طلاق بائن و طلاق رِجْعِى
ترتيب احكام رجوع كردن
مُـوالات طلاق خُلْع
قنــوت طلاق مبارات
ترجمه نماز احكام متفرقه طلاق
1 ـ ترجمه سوره حمد احكام غصب
2ـ ترجمه سوره قل هوالله احد احكام مالى كه انسان آن را پيدا مى كند
3ـ ترجمه ذكر ركوع و سجود و ذكرهائى كه بعد از آنها مستحب است احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات
4ـ ترجمه قنوت دستور سر بريدن حيوانات
5ـ ترجمه تسبيحات اربعة شرايط سر بريدن حيوان
6ـ ترجمه تشهد و سلام دستور كشتن شتر
تعقيب نماز چيزهايى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است
صلوات بر پيغمبر چيزهايى كه در كشتن حيوانات مكروه است
مُبطِلات نماز احكام شكار كردن با اسلحه
چيزهايى كه در نماز مكروه است شكار كردن با سگ شكارى
مواردى كه مى توان نماز واجب را شكست صيد مـاهـى
شكيّات نماز صيد ملخ
شكهاى مبطِل احكام خوردنيها وآشاميدنيها
شكهايى كه نبايد به آنها اعتنا كرد چيزهايى كه موقع غذا خوردن مستحب است
1ـ شك در چيزى كه محل آن گذشته است چيزهايى كه در غذا خوردن مكروه است
2ـ شك بعد از سلام مستحبات آب آشاميدن
3ـ شك بعد از وقت مكروهات آب آشاميدن
4ـ كَثيرُالشّك «كسى كه زياد شك مى كند» احكام نَذْر و عَهْد
5ـ شك امام و مأموم احكام قسم خوردن
6ـ شك در نماز مستحبّى احكام وَقْف
شكهاى صحيح احكام وصيت
نماز احتياط احـكام ارث
سجده سهو ارث طبقه اول
دستور سجده سهو طبقه دوم نسبى
قضاى سجده و تشهد فراموش شده اجداد
كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز برادر و خواهر
نماز مسافر اجداد و خواهر برادر
مسائل متفرقه طبقه سوم نسبى
نماز قضا عمو و عمه
نماز قضاى پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است دايى و خاله
نـماز جماعت عمو و عمه و دايى و خاله
شرايط امام جماعت ارث زن و شوهر
احكام جماعت شرائط ارث زن و شوهر
چيزهايى كه در نماز جماعت مستحب است مسائل متفرقه ارث
چيزهايى كه در نماز جماعت مكروه است واژه نامه

 

 

 

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved