خطبه غدیر
 

خطبه غدیر شماره 1:

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش اول 6,548 0:27:55
2  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش دوم 4,467 0:19:48
3  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش سوم 6,210 0:26:28
 

خطبه غدیر شماره 2:

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1  خطبه غدیر فصل 1 3,296 0:14:03
2     خطبه غدیر فصل 2     2,338 0:09:58
3  خطبه غدیر فصل 3 4,185 0:17:51
4  خطبه غدیر فصل 4 1,217 0:05:11
5  خطبه غدیر فصل 5 1,798 0:07:40
6  خطبه غدیر فصل 6 1,110 0:06:17
7  خطبه غدیر فصل 7 2,233 0:09:31
8  خطبه غدیر فصل 8 1,037 0:04:25
9  خطبه غدیر فصل 9 763 0:03:15
10   خطبه غدیر فصل 10 1,748 0:07:27
11  خطبه غدیر فصل 11 2,638 0:11:15

برای دانلود کردن صداهای فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Logo
https://old.aviny.com/voice/madiheh/ghadir/khotbehghadir/khotbeghadir.aspx?&mode=print