مداحی آذری فاطمیه (روضه و سینه زنی)
ردیف

مداح

اجرا فرمت

حجم
(KB)

زمان
1 عسگری mp3 8.909 1:00:53
wma 5.524 1:00:47
2 حاج اکبر mp3 8.832 1:00:22
wma 5.475 1:00:16
3 حاج اکبر mp3 7.635 0:52:10
wma 4.734 0:52:05
4 حاج امین mp3 8.395 0:57:22
wma 5.206 0:57:17
5 حاج امین mp3 8.773 0:59:57
wma 5.439 0:59:51
6 حاج امین mp3 9.027 1:01:42
wma 5.596 1:01:35
7 حاج داوود حقیقی mp3 8.923 1:00:59
wma 5.532 1:00:53
8 حاج ابراهیم رهبر mp3 8.747 0:59:47
wma 5.423 0:59:41
9 حاج مهدی خادم آذریان mp3 8.639 0:59:02
wma 5.356 0:58:56
10 حاج مهدی خادم آذریان mp3 6.506 0:44:27
wma 4.033 0:44:23
11 حاج مرتضی mp3 8.179 0:55:54
wma 5.071 0:55:48
12 حاج مرتضی mp3 7.820 0:53:26
wma 4.849 0:53:21
13 حاج مرتضی mp3 4.751 0:32:27
wma 2.946 0:32:24
14 حاج سیلم موذن زاده mp3 9.003 1:01:32
wma 5.582 1:01:25
15 حاج سیلم موذن زاده mp3 8.608 0:58:50
wma 5.337 0:58:44
16 حاج سیلم موذن زاده mp3 4.553 0:31:06
wma 2.824 0:31:03
17 حاج سیلم موذن زاده mp3 8.734 0:59:41
wma 5.415 0:59:35
18 حاج سید محمد عاملی mp3 5.578 0:58:37
wma 5.319 0:58:32
19 حاج سید محمد عاملی mp3 7.347 0:50:13
wma 4.556 0:50:08
20 حسنی mp3 3.986 0:27:14
wma 2.474 0:27:11
21 سیفی mp3 8.822 1:00:18
wma 5.470 1:00:12
22 سیفی mp3 8.384 0:57:18
wma 5.199 0:57:12
23 سید یوسف mp3 8.906 1:00:52
wma 5.522 1:00:46
24 سید یوسف mp3 9.014 1:01:36
wma 5.588 1:01:30
25 شهروز mp3 8.999 1:01:30
wma 5.577 1:01:24
26 تمدن mp3 9.125 1:02:22
wma 5.657 1:02:15
27 تمدن mp3 8.861 1:00:34
wma 5.494 1:00:27
28 ترابی mp3 12.731 1:27:01
wma 7.892 1:26:53
کلمات کلیدی: مرثیه ، مداحی ، حضرت فاطمه ، به زبان ترکی ، آذزی ، (س) ، فاطمیه

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


Logo
https://old.aviny.com/Voice/marsieh/hazrat_zahra/azari.aspx?&mode=print