ترتیل قرآن با قرائت سید اباذر واحدی
ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول - سوره بقره 5,227 00:14:52
2 جزء چهارم - سوره آل عمران 5,667 00:16:07
3 جزء هشتم - سوره اعراف 6,376 00:18:08
4 جزء یازدهم - سوره یونس 4,389 00:12:29
5 جزء چهاردهم - سوره نحل 5,303 00:15:05
6 جزء شانزدهم - سوره های مریم و طه 4,887 00:13:54
7 جزء هجدهم - سوره نور 5,005 00:14:14
8
جزء بیستم - سوره های لقمان و سجده
6,229 00:17:43
9
سوره ی مریم بخش اول
2,782 00:07:54
10
سوره ی مریم بخش دوم
2,785 00:07:55
11
دعای ختم قرآن و نیایش
2,813 00:08:00

برای دانلود کردن جزء های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.