پرسمان با موضوع: "اشتغال زنان"
کارشناس: حجت الاسلام والمسلمين محسن عباسي ولدي

بازگشت به صفحه اصلی ادعیه و زیارات
ردیف توضیحات حجم
(KB)
زمان
1 اشتغال زنان (۱) 6,668 00:56:53
2 اشتغال زنان (۲)
نقش و اهميت زن در خانواده و جايگاه شغلي زنان
6,857 00:58:29
3 اشتغال زنان (۳)
حضور زن در خانه و جامعه
6,870 00:58:36
4 اشتغال زنان (۴)
حضور زن در خانه يا اجتماع
6,798 00:58:00
5 اشتغال زنان (۵)
چگونگي حضور زنان در خانه و يا در اجتماع
6,663 00:56:50
6 اشتغال زنان (۶)
زن و خانه داري - رابطه اشتغال زنان و بيكاري مردان - رابطه قناعت و اشتغال زنان،اعتقاد به بركت و رزق
6,599 00:56:17
7 اشتغال زنان (۷) 5,854 00:49:56
8 اشتغال زنان (۸)
رفق و مدارا در خانواده- ظلم به زنان خانه دار- گلايه فرزندان مادران شاغل- حقوق مادي زنان خانه دار،مراعات حريم زن و مرد در محيط اشتغال،پسراني كه شرط مي كنند همسر آينده شان شاغل باشند
6,721 00:57:20
9 اشتغال زنان (9) - رز رفق و مدارا
آسيب هاي ارتباط محرم و نامحرم در محيط كار،گامهاي موفقيت در زندگي مشترك،رفق و مدارا در زندگي،وظايف خانمها در محيط كاري كه آقايان هم حضور دارند
6,791 00:57:56
 

پخش شده از رادیو معارف