تواشیح
ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 امیر المومنین مولا علی علی 1,072 0:04:34
2 علی، حیدر ... علی، حیدر 1,260 0:05:22
3 ای قبله ی اهل یقین 1,146 0:04:53
4 مولا امیر المومنین علی مولا 1,176 0:05:23
5 فخر زمان شاه یلان 1,264 0:05:20
6 یا علی مدد حیدر 1,254 0:06:41
7 ای نگار نازنین 1,568 0:05:20
8 ساقی کوثر علی ساقی کوثر علی 1,253 0:04:58
9 هنیئا هنیئا لیوم الغدیر 1,165 0:06:38
10 یا مرتضی علی 1,558 0:07:03
11 به کعبه آهنگ شرف بنوازد 1,655 0:06:12
12 بشنو از نی شکوه های الغدیر 1,456 0:03:48
13 مولا امیر المومنین علی مولا 894 0:06:36
14 دارم گلی خوش رنگ و بو 1,549 0:05:25
15 علی مولا علی مولا علی جان 1,272 0:05:25
16 صبح سعادت دمید 738 0:03:08
17 علی جانم علی جانم 954 0:00:00
18 علی مو لا علی 534 0:00:00
19 بر رسول حق ز حق امری خطیر آمد 1,299 0:00:00
20 مُهر مِهر حیدری بر دل 930 0:00:00
21 علی علی مولا ، علی علی مولا ، علی علی مولا ، علی 309 0:01:44
22 مژده به اهل ولا مولد حیدر رسید 449 0:02:32
23 مولا یا علی 381 0:02:08
24 قوالی   (1) 1,182 0:06:42
25 قوالی   (2) 597 0:03:22
26 قوالی   (3) 829 0:04:41
27 قوالی   (4) 863 0:04:53
28 قوالی   (5) 1,035 0:05:51
29 حیدر من ، دلبر من ، امیر دلها یا مولا 231 0:01:17
30 حیدر حیدر یا مولا 235 0:01:19
31 صلوات صلوات علئ محمد و علی 663 0:03:45
32 تواشیح عید غدیر  (1) 1,070 0:06:04
33 تواشیح عید غدیر  (2) 1,194 0:06:46
34 اللهم انی اسئلک 1,264 0:07:10

برای دانلود کردن صداهای فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

Logo
https://old.aviny.com/voice/madiheh/ghadir/tavashih/tavashih.aspx?&mode=print