مولودی های میلاد حضرت علی (علیه السلام)(بعد از 94)

1. حاج محمود کریمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 کلید جنت الاعلی امیر عالم بالا (سرود سال 97) 9,021 0:09:33
2 ها علی بشر کیف بشر (سرود سال 97) 3,036 0:03:10
3  من هلاکتم به علی قسم (سرود سال 97) 6,704 0:07:04
4  خدا مى خواست چشم او (مدح سال 97) 10,686 0:11:19
5  با حال دل یا علی یقه چاک زد حرم (سرود سال 97) 6,653 0:07:01
6  اميد اينجا به غارتگاه حسرت رفته سامانش (مدح سال 97) 3,081 0:03:12
7  نور مصلی یا علی یا علی یا علی (سرود سال 97) 8,926 0:09:26
8  کلید جنت الاعلی امیر عالم بالا (سرود سال 96) 5,314 0:05:35
9  حضرت خیر البشر پرورده ی خیر الانام (مدح سال 96) 9,352 0:09:54
10  ای عطر شکوفه ی بهارانم علی (سرود سال 96) 7,408 0:07:49
11  گفته هایت در تن عالم طنین انداز بود (مدح سال 96) 9,218 0:09:45
12  به یاد زلف نگون سار شاهدان چمن (سرود سال 96) 5,378 0:05:39
13  امید و آرزو تویی دنیای بی تو یعنی چی (سرود سال 96) 1,383 0:01:24
14  تو میزانی تو برهانی تو پیدایی تو پنهانی (سرود سال 96) 7,307 0:07:43
15  تو که بردی دلارو تر کن از می لبارو (سرود سال 95) 12,923 0:13:42
16  در مذهب ما کلام حق نادعلیست (شعر خوانی سال 95) 5,879 0:06:11
17  کبوتر دل من هسته جلد بام علی (سرود سال 95) 4,861 0:05:06
18  روح الامین به بام حرم رو اذان بگو (مدح سال 95) 4,884 0:05:08
19 عمریه خراب و بیمارم یا علی مدد (سرود احمد نیکبختیان،سال 95) 13,365 0:05:42
20 زخمی ام التیام میخواهم (شعرخوانی حمیدرضا برقعی،سال 95) 45,877 0:19:34

2. سید مهدی میرداماد

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 یل بی باک علی بن ابی طالب (سرود سال 96) 5,290 0:05:29
2 هم ابتدا علیست و هم انتها علیست (مدح سال 96) 10,328 0:10:51
3 زمین غوغا شد جهان زیبا شد (سرود سال 96) 11,711 0:12:19
 

3. حاج محمد رضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 دست به دامان علی (سرود سال 97) 9,125 0:09:39
2 امشب به دلم حال و هوای نجف افتاد (سرود سال 97) 6,117 0:06:27
3 مولای قنبر میزان داور (سرود سال 97) 2,478 0:02:34
4 کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند (مدح سال 97) 2,843 0:02:57
5 لب بزن به لب پیمونه (سرود سال 97) 7,890 0:08:20
6 روی خاک افتاده بودم نردبان میخواستم (مدح سال 97) 4,703 0:04:56
7 هم ابتدا علی و هم انتها علی (مدح سال 97) 7,028 0:07:25
8 مست و قلندر مست مستم (سرود سال 97) 6,132 0:06:28
9 ذوالفقار تو تو دم دارد و عیسی یک دم (شعرخوانی سال 97) 3,551 0:03:42
10  این دلم شده حرم مولا (سرود سال 96) 6,987 0:07:22
11  کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند (مدح سال 96) 14,707 0:15:36
12  سمت و سوی دل به مسیر نجف (سرود سال 96) 6,536 0:06:54
13  حق توی چشمت هویدا (سرود سال 96) 6,342 0:06:41
14  مولای قنبر میزان داور (سرود سال 96) 2,615 0:02:42
15  روزگار قسمت اگر این خرابی است (مدح سال 96) 8,536 0:09:06
16  ای حضرت معشوق ای حضرت دلدار (سرود سال 96) 6,569 0:06:56
17  منم غلام علی غلام نام علی (سرود سال 96) 7,625 0:08:03
18  ای قطره در حوالی دریا قدم مزن (مدح سال 95) 8,137 0:08:36
19  علی امام من است و منم غلام علی (سرود سال 95) 12,601 0:13:2
20  راز و نیازم راز و نیازم اوج نمازم (سرود سال 95) 2,499 0:02:35
21  شاه مردانه علی شیر یزدانه (سرود سال 95) 4,631 0:04:52
22  دوران غربت نبوی سر رسیده است (مدح سال 95) 10,171 0:10:46
23  میون دلهامون تا محشر ولایت حیدره کراره (سرود سال 95) 6,578 0:06:56
24  می خورم قسم به همه کسم (سرود سال 95) 7,602 0:08:02
25 مست و قلندر مست (سرود،سال 95،جدید)  2,505 0:02:35

4. جواد مقدم

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 هست مرا حسرت تمار ها (مدح-سال95) 10,777 0:07:36
2 وقتی که با علی(ع) باشم (سرود-سال95) 8,651 0:06:05
3 امیر دلها عزیز زهرا(س) (سرود-سال95) 8,269 0:05:49
4 شاید که کمی سوز به آهت بدهند (شعر خوانی،ذکر-سال95) 1,180 0:00:47
5 میگشایم لب خود را (سرود-سال95) 10,525 0:07:25

5. سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1  علی ابتدایی و بی انتها (مدح،سال 97) 6,435 0:06:47
2  دیدنت برای من هدفه (سرود،سال 97) 4,279 0:04:29
3  نادعلی یاد علی دستم و امداد علی (سرود،سال 97) 4,479 0:04:42
4  سال نو آسمون خبرای خوشی داره (سرود،سال 97) 4,481 0:04:42
5  امیر الحق امیر العشق (مدح،سال 97) 12,216 0:12:57
6  دل دل رسوای من (سرود،سال 97) 2,496 0:02:35
7  روزگارم با غلامی علی سر میشود (نغمه خوانی،سال 97) 2,042 0:02:06
8  گدای شیر یزدانم فقیر شاه مردانم (مدح،سال 96) 4,344 0:04:27
9  منتظرند جن و ملک (سرود،سال 96) 7,731 0:08:04
10  مولا مولا انت المالک و انا الملوک (نغمه خوانی،سال 96) - بهمراه سیب سرخی 8,587 0:08:59
11  دل رسوای من سر ، سر شیدای من (سرود،سال 96) 6,697 0:07:07
12 به صحرا بنگرم صحرا تو بینم (سرود،سال 95) 5,251 0:05:31
13 یا ابالحسن شاه نجف می بده به من (سرود،سال 95) 2,482 0:02:33
14 شب شبه وصاله ، می می می حلاله (سرود،سال 95) 4,477 0:04:41

6. کربلایی سید رضا نریمانی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1  ای جان علی جانان علی دینم (سرود،سال 97) 17,256 0:18:09
2  قبل از سخن و هر عملی سینه دریده (سرود،سال 97) 6,296 0:06:28
3  گشتن ملائک همه خرسند به دورش (سرود،سال 97) 12,792 0:13:23
4  آئینه ی تمام نمای خدا علی است (مدح،سال 97) 6,655 0:06:51
5  قبله و دین و دنیای من علیه، یا حدر (سرود،سال 97) 10,323 0:10:45
6  دست خدا و نفس پیغمبر فقط علی است (مدح،سال 97) 3,531 0:03:30
7  عصا سلاح کلیم است نی سلاح علی (شعرخوانی،سال 96)  4,761 0:04:54
8  ای جانا دل میره به سمت نجف فقط (سرود،سال 96)  25,742 0:27:17
9  شبا شبای عشقه، صدای علی گفتن (سرود،سال 96)  13,279 0:13:59
10  یا مولا مدد کن علی علی محشر (سرود،سال 96) 7,537 0:07:52
11  بسم حق بسم محمد بسم سلطان نجف (مدح،سال 96)  10,969 0:11:31
12  اسم علی اومد باید فرشته تکبیر بکشه (سرود،سال 96)  6,739 0:07:01
13  آرامش یعنی زیر بارون بری دم ایون (سرود،سال 96)  4,542 0:04:40

7. کربلایی حمید علیمی

ردیف

موضوع

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 آسمونا ستاره می ریزند رو سر تو (سرود،سال 95،جدید)  7,769 0:08:12
2 بارونه بارونه بارونه امشب خوشیمون (سرود،سال 95،جدید)  9,048 0:09:34
3 به طوف کعبه زنی پاک و محترم آمد (مدیحه سرایی،سال 95،جدید)  12,883 0:13:39
4 حیدریم قلندرم مستم بنده مرتضی علی (سرود،سال 95،جدید)  2,160 0:02:13
5 شب شب مستیه از دل و جون (سرود،سال 95،جدید)  9,541 0:10:05
6 نیکو ثمر قدسی شجر والا گوهر (سرود،سال 95،جدید)  4,755 0:04:59
7 علی امام من است و منم غلام علی (سرود،سال 95،جدید)  2,593 0:02:41
8 قل هو الله احد بعد الله الصمد (سرود،سال 95،جدید)  3,019 0:03:08
9 ما را قبول کن به گدایی اباالحسن (سرود،سال 95،جدید)  8,479 0:08:57
10 نیکو ثمر قدسی شجر والا گوهر (مدیحه سرایی،سال 95،جدید)  3,407 0:03:33

8. محمد کمیل

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 میان کون و مکان نور ذات میریزد (مدح،سال 95) 5,644 0:05:56
2 بمولا علی مولا (سرود،سال 95) 5,021 0:05:16
3 گفتم علی و در دلم آمد هیجانی (سرود،سال 95) 7,389 0:07:47
4 درد همه را نام شریف تو دوا کرد (سرود،سال 95) 4,051 0:04:14
5 ضربان دلم فاتح قلبم علی (سرود،سال 95) 3,616 0:03:46
6 تو حرم بگو یا علی (سرود،سال 95) 7,087 0:07:28
7 شیر مادر حلالت که حتی (مدح،سال 95) 7,647 0:08:04

برای دانلود کردن مدیحه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

مديحه و مولودی امام علی
Logo
https://old.aviny.com/voice/madiheh/emam_ali/emam_ali.aspx?&mode=print