نمایش رادیویی و کتاب گویا
 

نمایش رادیویی بر اساس زندگی شهید مجید بقایی
 
ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم زمان
1 قسمت اول 1,787 00:20:22
2 قسمت دوم 1,726 00:19:40
3 قسمت سوم 1,629 00:18:34

منبع: رادیو معارف


Logo
https://old.aviny.com/voice/Namayeshradioei/baghayi/baghayi.aspx?&mode=print